เป็นข่าวระดมทุนอีกครั้งของ Startup ไทยเมื่อบริษัท T2P Deep Pocket ผู้ให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเมียนม่าร์ ได้ขยายธุรกิจเปิดบริษัทใหม่ DeepSparks ซึ่งเป็นธุรกิจพิจารณาสินเชื่อโดยใช้ AI (artificial intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์อนุมัติเงินกู้แก่ลูกค้ารายย่อย โดยล่าสุดกองทุน 500 Tuktuks ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท DeepSparks เตรียมรองรับการขยายตัวของธุรกิจการปล่อยกู้รายย่อยผ่านฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของพันธมิตรธุรกิจ
จากการสอบถามไปที่ทีม DeepSparks ดีลการระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นระดับ Pre Series-A และนี่เป็นนักลงทุนแรกที่ประกาศร่วมลงทุน โดยจะเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยเป็นหลักก่อน การพิจารณาการให้สินเชื่อโดยใช้ AI กำลังเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม underbanked ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เดิมการติดตามประวัติ และเครดิตต่างๆ นั้นทำได้ยาก แต่เมื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้คนเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้สะดวกมากขึ้น และเมื่อมีเดต้า มีข้อมูลที่เยอะมากพอ ก็ทำให้ระบบสามารถคาดการณ์ วิเคราะห์ถึงโอกาสและศักยภาพของผู้กู้ได้ โดยการนำ AI มาใช้นั่นเอง

RELATED ARTICLE

Responsive image

อีก 2 CVC ไทยจันวาณิชย์ และ J Venture ในเครือ JMart ประกาศลงทุนใน DeepSparks ธุรกิจพิจารณาสินเชื่อโดยใช้ AI

DeepSparks พึ่งประกาศได้รับทุนสนับสนุนจาก 500Tuktuks และล่าสุดในรอบการระดมทุนครั้งนี้ ก็เผยชื่ออีก 2 Corporate Venture Capital ของไทยที่ร่วมลงทุนด้วย นั่นคือ จันวาณิชย์ และ J Ventu...

Responsive image

T2P ได้รับเงินลงทุน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มเบญจจินดา, 500 Startups และ 500 TukTuks ลุยตลาด FinTech ในไทย

T2P ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการด้านฟินเทค (FinTech) หรือ เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน DeepPocket มีการแถลงข่าวได้รับเงินทุนจาก 3 นักลงทุนได้แก่ กลุ่มเบญจจ...

Responsive image

T2P เจ้าของ DeepPocket ประกาศระดมทุนจากกลุ่มเบญจจินดาและ 500 Startups

T2P ผู้พัฒนา DeepPocket eWallet ของไทยประกาศระดมทุนสำเร็จอย่างเป็นเป็นทางการ นำโดยกลุ่มเบญจจินดา และ 500Tuktuks VC และ 500 Startups ......