เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP | Techsauce

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาด สงคราม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และส่งผลให้ความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติในปี 2558 เกิดความถดถอย จนนำไปสู่การตั้งคำถามว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนได้จริงหรือไม่ และแต่ละภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

กลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 65 ปี ด้วยความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอดีต ในปี 2561 องค์กรได้เริ่มเปลี่ยนผ่านสู่แนวคิดด้านความยั่งยืน และในปีนี้ (พ.ศ. 2565) กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ยกระดับเป้าหมายความยั่งยืนเข้าสู่กลยุทธ์องค์กร โดยประกาศเป้าหมายใหญ่ 3 ประการ คือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดการน้ำยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ตลอดจนเป็นพื้นที่ให้การหารือให้เกิดข้อเสนอร่วมกัน

เวทีระดมความคิดครั้งสำคัญ

งานปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability) เป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ และการขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน และช่วยส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เนื้อหาที่จะได้พบงาน

  • “ปรับมุมมองอนาคตประเทศไทยใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว” โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • “ความยั่งยืน: กุญแจสําคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและการสร้างคุณค่ารูปแบบใหม่” โดย ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
  • “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่ยั่งยืน” โดย คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP
  • “นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการน้ําอย่างยั่งยืน” โดย ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • “rPET นวัตกรรมเปลี่ยนโลก สร้างโอกาสใหม่ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย คุณยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาร่วมระดมความคิดในหัวข้อ “สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืน” ร่วมระดมความคิดเห็น โดย คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด, ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Head of Climate Resilience Office and Head of Technology Strategy and Portfolio Management บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน), คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณขจรศักดิ์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการสายงานซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจ TCP

โดยงาน ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability) จะจัดขึ้นวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ สินธร โรงแรมสินธร เคมปินสกี ซอยต้นสน ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสรุปเนื้อหาในงาน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://techsauce.co/ และ https://www.facebook.com/techsauceTH

RELATED ARTICLE

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...

Responsive image

Facebook Instagram โพสต์อวด NFT พร้อมเชื่อม Digital Wallet ได้แล้ว เริ่มต้นสหรัฐฯที่แรก

Meta อนุญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ โพสต์แสดงของสะสมดิจิทัลบน Instagram และ Facebook ได้แล้ว เชื่อมต่อ Digital Wallet ได้ แชร์ NFT ให้กัน และแท็กถึงกันได้ทั้งฝั่งครีเอเตอร์และนักสะสมเพื่อ...

Responsive image

Mark ประกาศปรับโครงสร้าง ลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Facebook ก่อตั้งมา

Mark Zuckerberg ประกาศแผนปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ ลดจ้างพนักงาน นับเป็นการปรับลดงบประมาณครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Facebook ก่อตั้งมา...