คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | Techsauce /* */ /* */

คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ท่าน ทั้งตำแหน่งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง - ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
  3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. นายสราวุธ เบญจกุล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 
  5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  6. นายกนิษฐ์ สารสิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  
  7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
  8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup
  9. นายยรรยง เต็งอำนวย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

IBM ปักหมุด สร้างคนไอทีสู่ตลาด ผุดโมเดล 3 ประสาน AI - Data Science - Hybrid Cloud

การสร้างคนไอทีพร้อมใช้ให้ตอบโจทย์ตลาดคือหนทางที่ธุรกิจไทยต้องการที่สุดในเวลานี้ IBM จึงจับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ และ NTT Data พันธมิตรทางธุรกิจ สร้างหลักสูตรให้สถาบันศึกษาและแรงงานไอ...

Responsive image

ไทยประกันชีวิต เคาะขายหุ้น IPO ราคาหุ้นละ 16 บาท/หุ้น เตรียมเปิดจอง 29 มิ.ย.- 6 ก.ค. 65

บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ TLI เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 16 บาทต่อหุ้น จำนวนไม่เกิน 2,155 ล้านหุ้น มูลค่าเสนอขาย 3.7 หมื่นล้าน เตรียมเปิดขายนักลงทุน 29 มิ.ย. - 6 ก.ค.65 นี้...

Responsive image

กลุ่มธนาคารอินเดีย ผนึกกำลัง มุ่งใช้ Blockchain แก้ปัญหาการฉ้อโกง

Blockchain ไม่ได้มีแค่บิทคอยน์ เมื่อแบงก์ชาติอินเดีย (RBI) เตรียมนำ Proof-of-Concept ตรวจสอบสินเชื่อการค้า ลดปัญหาการฉ้อโกง...