TQM เข้าลงทุนใน Builk One Group 40 % มูลค่ากว่า 247 ล้านบาท ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ | Techsauce

TQM เข้าลงทุนใน Builk One Group 40 % มูลค่ากว่า 247 ล้านบาท ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TQM ได้มีมติอนุมัติการเข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จํากัด (Builk One Group) จากผู้ถือหุ้นเดิมหลายรายซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมจํานวน 486,907 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของ จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ Builk One Group คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 247.09 ล้านบาท

การเข้าทําธุรกรรมการซื้อหุ้น Builk One Group อยู่ภายใต้การดําเนินการตามเงื่อนไขซึ่งรวมถึงผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ต้องเป็นที่พอใจ โดยคู่สัญญาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ ครบถ้วน โดยคาดว่าการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) และ/หรือธุรกรรมการซื้อหุ้น Builk One Group จะเสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

สำหรับ Builk One Group ประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสําเร็จรูปคุณภาพสูง รวมถึงบริการ อีคอมเมิร์ซสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Construction) และอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction) Builk One Group เป็นหนึ่งในผู้นําการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ ได้แก่ POJJAMAN, BUILK, JUBILI, PLOY KWANJAI และ YELLO เป็นต้น 

ซึ่งมีการบริการครอบคลุมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้า (CRM) และบริการซอฟต์แวร์กลุ่ม Construction Technology เพื่อบริหารต้นทุน ระยะเวลา และคุณภาพสําหรับโครงการ ก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Construction) และโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction) รวมทั้งการทํา Digital Transformation เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรม 

โดยปัจจุบัน Builk One Group มีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 12,172,520 บาท คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,217,252 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) 10 บาทต่อหุ้น โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 Builk One Group มีรายได้รวม 341,158,307 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 4,429,023 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน Builk One Group เพื่อการต่อยอดธุรกิจทางด้านประกันและการเงินบนแพลตฟอร์มและฐานลูกค้าของ Builk One Group รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ Builk One Group

โครงสร้างการถือหุ้นใน Builk One Group หลังจากที่ TQM เข้าลงทุนเป็นดังนี้

  • บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน) จำนวน 486,907 หุ้น สัดส่วน 40.00%
  • บริษัท ลองกอง แอสเซท จํากัด จำนวน  365,316 หุ้น สัดส่วน 30.01%
  • บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด จำนวน 226,165 หุ้น สัดส่วน 18.58%
  • ผู้ถือหุ้นอื่นของ Builk One Group จำนวน 138,864 หุ้น  สัดส่วน 11.41%


อ้างอิงจาก SETRELATED ARTICLE

Responsive image

Foodpanda เตรียมปลดพนักงาน รับข่าวดีลขายกิจการ

Foodpanda เตรียมปลดพนักงานอีกครั้ง มุ่งลีนองค์กร เพิ่มความคล่องตัว ท่ามกลางข่าวบริษัทแม่เตรียมขายกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

Responsive image

SCB 10X ลงทุนใน AI21 Labs ผู้บุกเบิกด้าน Generative AI ในรอบ Series C

SCB 10X ลงทุนใน AI21 Labs ผู้บุกเบิกด้าน Generative AI ในรอบ Series C...

Responsive image

22 กันยา 66 จูงจักรยานขึ้นรถไฟฟ้า BTS MRT ฟรี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ชาวรักษ์โลกและสายปั่นจักรยานห้ามพลาด วันที่ 22 กันยายน 2566 นี้ กทม.จัดแคมเปญ #BangkokCarFree2023 ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้นั่งรถไฟฟ้า BTS MRT ฟรี...