อว.ประกาศ 4 สุดยอดแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 พลังของคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ | Techsauce

อว.ประกาศ 4 สุดยอดแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 พลังของคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ

อว.ประกาศ 4 สุดยอดแชมป์ประเทศไทยแข่ง U2T for BCG National Hackathon 2022 ด้าน “ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์” ชี้นี่คือการใช้พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศ ผ่านการระดมสมองของเยาวชน อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชน จากการลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนจริง เผยแพ้ - ชนะไม่สำคัญ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราอยู่

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T for BCG” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการแข่งขันชิงแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการ “U2T for BCG” ซึ่งเปิดโอกาสให้ทีม อว.ประมาณ 6.5 หมื่นคนมาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับ BCG หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพตามความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 7,435 ตำบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับพื้นที่และสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเกษตรและอาหาร 2.ด้านสุขภาพและการแพทย์ 3.ด้านพลังงานและวัสดุ และ 4.ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ทั้งนี้ ในรอบชิงชนะเลิศมี 36 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขัน หลังฝ่าฟันจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 308 ทีมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของทั้ง 36 ทีมและมีผู้สนใจมาชมนิทรรศการและร่วมลุ้นผลการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG กล่าวเปิดงานว่า กิจกรรม U2T for BCG National Hackathon คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการ U2T for BCG กว่า 65,000 คน ได้เข้าร่วมระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 7,435 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งสุดยอดสินค้าแและบริการ U2T for BCG ผ่านกระบวนการ Hackathon โดยอาศัยกลไกของ อว. ส่วนหน้า คัดเลือกจากผลงานกว่า 15,000 สินค้าและบริการใน 7,435 ตำบล ซึ่งมีผู้สนใจสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคจำนวน 308 ทีม จากนั้นคัดเหลือ 36 ทีมสุดยอดผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยได้มีการจับคู่กับหน่วยงานใน อว.ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ

“กิจกรรมนี้ถือเป็นการใช้พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศ ผ่านการระดมสมองของเยาวชน อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชน จากการลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนจริง ผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะทุกไอเดียของการพัฒนาที่ทุกคนนำเสนอจะเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราอยู่อย่างแน่นอน” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

จากนั้นได้เปิดการแข่งขัน U2T for BCG National Hackathon โดย 36 ทีมต่างนำเสนอผลงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เป็น 1 ใน 4 ทีมสุดท้ายชนะเลิศได้แชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 ปรากฎว่าหลังการแข่งขัน คณะกรรมการได้ประกาศรายชื่อทีมที่ชนะเลิศ จำนวน 4 ทีมท่ามกลางการลุ้นระทึกของกองเชียร์ โดยทีมที่ 1 ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ ทีมแซ่บอีรี่ ของ ต.ทัพเสด็จ จ.สระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงาน “เส้นบะหมี่อบแห้งผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีรี่” ที่เป็นการลดขยะจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นศูนย์ โดยนำเอาดักแด้ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สร้างผลิตภัณฑ์ชุุมชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยไม่เหลือส่วนที่เป็นขยะทิ้งไว้ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทีมที่ 2 ด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ทีมแฟรี่แลนด์จรเข้ใหญ่ ของ ต.จรเข้ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากผลงาน “ผงโปรตีนปรุงรสจากชิ้นส่วนของปลาผสมกาบา” ซึ่งเป็นการลดขยะที่เกิดจากเศษซากปลาที่เหลือในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการนำส่วนประกอบของปลาที่เหลือมาสกัดสารออกมาโดยเฉพาะโปรตีนผสมกับกาบาที่มีอยู่ในข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผงปรุงรสที่มีคุณค่าทางสารอาหารสำหรับผู้ป่วย NCD และบุคคลทั่วไป

ทีมที่ 3 ด้านพลังงานและวัสดุ ได้แก่ ทีมเชียงคานสตอรี่ ของ ต.เชียงคาน จ.เลย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผลงาน “เปลือกและกะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นปุ๋ย” ที่นำเปลือกและกะลามะพร้าวจากการผลิตมะพร้าวแก้วจำนวนมากในชุมชนมาแปรรูปเป็นวัสดุเพาะปลูก เพื่อลดขยะ รักษาระบบนิเวศ อีกทั้งยังสร้างรายได้ในชุมชน และทีมที่ 4 ด้านท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ทีมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด ของ ต.พงศประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผลงาน “การท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด” ที่ใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาช่วยแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก ขยะจำนวนมหาศาล ป่าชายเลนถูกทำลาย โดยให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าร่วมกับคนในชุมชน พร้อมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ที่เกิดจากคนสองวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนและยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกและสร้างความสุขให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

VinGroup หารือขายหุ้นใน Vincom Retail ยักษ์ใหญ่วงการศูนย์การค้าเวียดนาม

กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม VinGroup Joint Stock Company (Vingroup JSC) กำลังเจรจาหารือกันเพื่อขายหุ้นใน Vincom Retail ที่พัฒนาเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าในเวียดนาม...

Responsive image

Pepsi เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในรอบ 14 ปี ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 90

เป็นเวลานานกว่า 14 ปี ที่ “Pepsi” แบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 1990 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในอเมริกาเหนือ ช่วงฤด...

Responsive image

Elon Musk และ กลุ่มบริษัทเทคชั้นนำ ส่งจดหมายเปิดผนึกให้หยุดการพัฒนา AI หวั่นอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด

Elon Musk และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมเรียกร้องให้หยุดการพัฒนา GPT-4 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ OpenAI เป็นเวลา 6 เดือน...