Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN U2T

อว.ประกาศ 4 สุดยอดแชมป์ U2T for BCG National Hackathon 2022 พลังของคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ

อว.ประกาศ 4 สุดยอดแชมป์ประเทศไทยแข่ง U2T for BCG National Hackathon 2022 ด้าน “ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์” ชี้นี่คือการใช้พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศ ผ่านการระดมสมองของเยาวชน อา...

ภาพรวมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ความสำเร็จของการพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

โครงการ U2T (ยูทูที) โครงการที่มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤติการณ์ โควิด-19 เกิดเป็นโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยม...

อว. ประกาศสุดยอด 5 ทีมแชมป์ประเทศไทย แข่ง U2T Hackathon ดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาชุมชน

อว.ประกาศสุดยอด 5 ทีมแชมป์ประเทศไทยแข่ง U2T Hackathon ชี้โครงการ U2T ของรัฐบาล สำเร็จเกินคาด ใช้ศักยภาพคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความหวัง มีอนาคต...

เปิดงาน U2T National Hackathon 2021 การแข่งขันระดมสมองประลองไอเดีย แก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ชุมชน

อว.เปิดงาน “U2T National Hackathon 2021” 40 ทีม U2T ชิงแชมป์ประเทศไทย จุดประกายการแก้ปัญหาของชุมชน ของท้องถิ่นจากความต้องการอย่างแท้จริงของ 3 พันตำบลทั่วประเทศของนักศึกษาที่ได้รับก...

อว. จับคู่ 40 ทีม บัณฑิต-นศ. U2T กับ 20 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม Matching Day ยิ่งใหญ่

งาน U2T Macthing Day ซึ่งเป็นการจับคู่ 40 ทีม U2T แฮกกาธอนที่ผ่านเข้ารอบจาก 8 ภูมิภาค กับ 20 หน่วยงานของ อว. ในรูปแบบออนไลน์ ที่สตูดิโอ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ...

อว.ไม่หวั่น COVID-19 เดินหน้าโครงการ U2T ต่อ ปรับการทำงานใหม่เป็น 'จิตอาสา' ช่วยรพ.สนามทั่วประเทศ

อว.ไม่หวั่น COVID-19 เดินหน้าโครงการ U2T ต่อ ปรับการทำงานใหม่เป็น 'จิตอาสา' ช่วยรพ.สนามทั่วประเทศ...

อว. เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เดินหน้าสร้างรากแก้วที่แข็งแรงให้แก่ประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T เดินหน้าสร้างรากแก้วที่แข็งให้แก่ประเทศ...