UIH เปิดตัว ‘UIH BCH4’ Data Center มาตรฐานระดับโลก ตอบโจทย์เทรนด์ดิจิทัลอนาคต | Techsauce

UIH เปิดตัว ‘UIH BCH4’ Data Center มาตรฐานระดับโลก ตอบโจทย์เทรนด์ดิจิทัลอนาคต

UIH เปิดตัวศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ “UIH BCH4” มาตรฐาน Uptime Tier III ยกระดับสู่การให้บริการ Data Center ครบวงจร Data Center as a Service พร้อมรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยจุดเด่นมาตรฐานระดับโลก เชื่อมต่อโครงข่ายแบบเสรี ใกล้แหล่งคมนาคมชั้นนำ ตอบโจทย์ลูกค้ายุค Digital Transformation

คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด(ยูไอเอช) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า UIH ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่น พร้อมรองรับการเติบโตและ ความต้องการเทคโนโลยีขององค์กรในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น โดยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ คลาวด์, เน็ตเวิร์ค และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อรองรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies ) เช่น Data Analytics, AI, IOT, Blockchain ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการ Data Center ในการเข้ามาสนับสนุนระบบให้มีความเสถียรยิ่งขึ้น และคาดว่าเทคนด์นี้จะเกิดความต้องการใช้งานมากขึ้นภายใน 5 - 15 ปีข้างหน้า

กลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่จะสร้างปริมาณข้อมูลมหาศาล และต้องการระบบประมวลผลเรียลไทม์ จึงต้องการโครงสร้าง พื้นฐานที่มีศักยภาพรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันต้องยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ( Agile) มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งทำให้ความต้องการใช้คลาวด์มีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนำมาสู่ความต้องการใช้ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center สูงขึ้นในอนาคต โดยประเมินว่า Data Center มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปี (2020-2025) ประมาณ 15 %

UIH จึงเปิดตัวให้บริกา Data Center แห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “ UIH BCH4” ตั้งอยู่ที่อาคารเบญจจินดา เขตจตุจักร เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการใช้เทคโนโลยีในอนาคตของลูกค้า และยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการ Data Center ครบวงจร (Data Center as a Service) ให้บริการ Data Center ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศ ประกอบด้วย Data Center ของ UIH และ Data Center ที่อยู่บนเครือข่าย UIH Data Center Ring โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกความเร็วระดับเทราบิต รวม 22 แห่ง และยังเชื่อมต่อกับ Data Center ศูนย์กลางของภูมิภาคที่สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงในเมียนมาร์ เพื่อให้บริการได้ทั้งศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center site) หรือศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery sit) โดยที่ลูกค้าสามารถเลือก Data Center ลักษณะ Multi-Location ได้

“Data Center เปรียบเสมือน Backbone ของโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบไอทีให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ช่วยเร่งนวัตกรรมให้เกิดเร็วขึ้น ซึ่ง UIH BCH4 จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีให้กับองค์กรต่างๆ บนแนวโครงข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันที่มีความปลอดภัยสูง สนับสนุนลูกค้าให้ทรานส์ฟอร์มองค์กรได้อย่างมั่นใจ” คุณสันติ กล่าว

คุณปณิธาน พยัคฆพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ยูไอเอช กล่าวว่า UIH BCH4 มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ชั้นใน ติดรถไฟฟ้า สะดวกในการเดินทาง มีพื้นที่ใช้งานรองรับตู้เซิร์ฟเวอร์จำนวน 300 แร็ค การออกแบบและก่อสร้างผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเป็นกลาง (Carrier Neutral) ลูกค้าจึงมั่นใจได้เรื่องคุณภาพการใช้งานซึ่ง UIH BCH4 มีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่

Standards: BCH4 ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III จากสถาบัน Uptime Institute ด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) ครอบคลุมเรื่องระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากล รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเชื่อมต่อกับวงแหวนการจ่ายไฟที่มีการป้องกันระบบไฟตกของการไฟฟ้านครหลวง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 24,000 โวลต์ สำหรับระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ 2N (1+1) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบ N+1 ขนาดตัวละ 1,000 กิโลวัตต์ ทั้งยังมีระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบตรวจจับน้ำรั่ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งระบบทั้งหมดตรวจสอบและดูแลโดยระบบการจัดการ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM รวมทั้งมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ความชำนาญ พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้รับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต สร้างความมั่นใจในการใช้งานให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Security: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างเคร่งครัด และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงระบบ Access Control เพื่อยืนยันตัวตนแบบ Multi- Tier Authentication ที่มีการบันทึกการเข้าออกของผู้ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบและข้อบังคับในการเข้าพื้นที่เท่านั้น

Connectivity: BCH4 เป็นผู้ให้บริการประเภท Carrier Neutral ทำให้ลูกค้าองค์กรมีทางเลือกในการใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการแต่ละรายได้ตามต้องการ และในส่วนของ UIH เองได้มีการเชื่อมต่อไป Data Center อื่นๆ บนโครงข่าย UIH Data Center Ring ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าใน BCH4 สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ที่ Data Center ของผู้ให้บริการรายอื่นๆได้เสมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองอยู่ในที่เดียวกัน BCH4 มีบริการที่สนับสนุนลูกค้ายุคดิจิทัล ประกอบด้วย

  • Co-Location บริการศูนย์ข้อมูลไอทีครบวงจร รับฝากเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ตั้งอยู่บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความยืดหยุ่น พร้อมให้บริการทั้งแบบ Half Rack หรือ Full Rack ซึ่งมีระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการควบคุมทางสภาพแวดล้อม สำหรับพื้นที่แร็ค (Rack) โดยเฉพาะ
  • Private Area บริการพื้นที่ส่วนตัว แบบกั้นพื้นที่ของแร็คล้อมด้วยกรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงขึ้น และ มีเทคโนโลยีการควบคุมการเปิด-ปิดประตูกรงด้วยการยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication เพิ่มความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีระบบ Remote ให้ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลจากนะยะไกล
  • Business Continuity Office บริการพื้นที่ทำงานสำรองพร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
  • Smart Hand Service บริการทำงานแทนผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามายัง Co-Location ใน Data Center ได้

คุณปณิธาน กล่าวว่า UIH BCH4 ตอบสนองความต้องการกลุ่มสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ Content ทั้งในและต่างๆประเทศ กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ผู้ติดตั้งและวางระบบไอซีที และองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างปริมาณข้อมูลจำนวนมากและต้องการประมวลผลขั้นสูงซึ่ง Data Center ของ UIH ตอบโจทย์การใช้งาน ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมรองรับการเติบโตของทุกธุรกิจในอนาคต

คุณสันติ เสริมว่า การบริการณ์ของเราเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์ 100% และปัจจุบันได้เริ่มมีผู้เข้าใช้บริการแล้ว และมั่นใจในมาตรฐานของระบบเนื่องจากวามกังวลของผู้ใช้บริการโดยหลักแล้วจะให้ความสนในใจในเรื่องมาตราฐานการรับรองความปลอดภัยและการทำงาน รวมถึง Location ที่ตั้ง ที่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นผู้ใช้บริการในต่างประเทศที่กำลังมองหา Data Center ในไทย จะมีความต้องการความเชื่อมต่อของระบบกับประเทศของตนเอง ในส่วนของผู้ใช้งานในไทยมักให้ความสนใจในระบบที่มีความครอบคลุมและใกล้ชิดพื้นที่ของผู้ใช้บริการ

อีกทั้ง UIH ได้เตรียมพร้อมที่จะรองรับบริการดิจิทัลอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเมื่อ 5G Multi Data Center จะเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ผู้คนมองหา รวมถึงจะเห็นว่า Data Center ต่างๆ จะมีขนาดเล็กลงเพื่ออยู่ใกล้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ถึงแม้รายได้หลักของทางบริษัทจะอยู่ที่ Network กว่า 80% และบริการอื่นๆ รวมกันที่ 20% แต่การมี Data Center คือบริการพื้นฐานที่องค์กรควรมี และเป็นเสมือนจิ๊กซอว์สำคัญในการจะเชื่อมต่อการระบบทำงานอื่นๆ นอกจากนี้ UIH มุ่งหวังว่าจะเป็นผู้นำในด้าน Digital Infranstructure ของไทย

RELATED ARTICLE

Responsive image

อนันดา จับมือ Bitkub เปิดตัว ZillaSpace Protocol แก้ปัญหาทรัพยากรเหลือใช้ แบ่งปันพื้นที่อสังหาฯร่วมกันผ่าน Blockchain

เพราะ Blockchain ทำได้มากกว่าเรื่องของ Crypto อนันดา จับมือ Bitkub เปิดตัว ZillaSpace Protocol แก้ปัญหาทรัพยากรเหลือใช้ แบ่งปันพื้นที่อสังหาฯร่วมกันผ่าน Blockchain...

Responsive image

Bitkub มีแผนจะขยายไปต่างประเทศ ตั้งเป้าเป็น Coinbase แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bitkub ประกาศ พร้อมจะเข้าให้บริการทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และจะขยายการให้บริการไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะเป็น “Coinbase แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”...

Responsive image

Robinhood จับมือ H SEM และ ETRAN เปิดสถานีเปลี่ยนแบต EV Bike เฟสแรก 14 จุด ทั่วกรุงเทพฯ รองรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งอาหาร

Robinhood ฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย จับมือสองพันธมิตร “H SEM” และ “ETRAN” เดินหน้าสานต่อโมเดล “Robinhood EV Bike” เปิดสถานีให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เฟสแรก 14 จุด ทั่วกรุงเทพฯ เตรียมพ...