Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN KEX

โบกมือลา Kerry รีแบรนด์ใหม่ชื่อ ‘KEX’

Kerry หรือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้งแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า สู่แบรนด์ “KEX” หลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบร...

ถอดบทเรียน Kerry Express ความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชค

ธุรกิจขนส่งสินค้านับเป็นธุรกิจที่สร้างและขับเคลื่อนหลายธุรกิจการขายสินค้าในโลกออนไลน์ ร่วมไปถึงสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการขนส่ง ซึ่งสำหรับ Kerry Express เอง ความ...

4 ผู้ถือหุ้นใหญ่ Kerry Express ขายหุ้น Big Lot กว่า 9.5 ล้านหุ้น มูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท

ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX โดยเป็นการขาย Big lot จากผู้บริหารของ KEX ทั้งหมด 4 ราย จำนวนรวม 9.5 ล้านหุ้น หร...