LATEST IN kex

4 ผู้ถือหุ้นใหญ่ Kerry Express ขายหุ้น Big Lot กว่า 9.5 ล้านหุ้น มูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท

ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX โดยเป็นการขาย Big lot จากผู้บริหารของ KEX ทั้งหมด 4 ราย จำนวนรวม 9.5 ล้านหุ้น หร...

JOB