Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN KEX

ถอดบทเรียน Kerry Express ความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชค

ธุรกิจขนส่งสินค้านับเป็นธุรกิจที่สร้างและขับเคลื่อนหลายธุรกิจการขายสินค้าในโลกออนไลน์ ร่วมไปถึงสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการขนส่ง ซึ่งสำหรับ Kerry Express เอง ความ...

4 ผู้ถือหุ้นใหญ่ Kerry Express ขายหุ้น Big Lot กว่า 9.5 ล้านหุ้น มูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท

ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX โดยเป็นการขาย Big lot จากผู้บริหารของ KEX ทั้งหมด 4 ราย จำนวนรวม 9.5 ล้านหุ้น หร...