Workshop for young gen กทบ. ร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 30,000 บาท | Techsauce

Workshop for young gen กทบ. ร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 30,000 บาท

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดงาน   “มหกรรมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้าน มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 พร้อมกิจกรรมพิเศษ “Young Gen กทบ.”  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีไอเดียอัดแน่น พร้อมที่จะสร้างสรรค์แผนธุรกิจ หรือ การวางแผนการตลาด เพื่อต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ บริการ ของชุมชน สู่การตลาดออนไลน์ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ BCG Model  ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท 

ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : LINK  

‘กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง’ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ‘กองทุนหมู่บ้าน’ กองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานราก และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ปี 2566 นี้ ในวาระที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 จึงได้จัดงาน  “มหกรรมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้าน มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของกองทุนตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และความสำเร็จของสมาชิกกองทุนและกองทุนตัวอย่าง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกกองทุน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อในอนาคต รวมถึงส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้สมาชิกกองทุนพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง 

อีกทั้งกิจกรรมพิเศษ Young Gen กทบ.  ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม สร้างสรรค์ นำเสนอ แผนธุรกิจ แผนการตลาด เพื่อต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ บริการ ของชุมชน ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน

โดยเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่จำนวน 20 ทีม ที่มีใจรักในการวางแผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาด เพื่อสามารถทำ Affiliate Marketing ต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนในโครงการ กทบ. มาสร้างสรรค์ไอเดีย และร่วมทำกิจกรรม Workshop พร้อมแข่งขันนำเสนอแผนการทำการตลาดออนไลน์ ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 30,000 บาท  

Workshop for young gen กทบ. เปิดเวทีเพื่อคนรุ่นใหม่ 

โดยกิจกรรมนี้นั้นจะเป็นการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ทีม ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

 • บุคคลทั่วไป อายุ18ปีขึ้นไป และไม่เกิน45ปี
 • มีความตั้งใจพัฒนาชุมชนในโครงการกทบ
 • มี smartphone
 • สามารถถ่ายภาพและคลิปวิดีโอได้
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Word/PowerPoint/e-mail เป็นอย่างดี 
 • มีใจรัก และมุ่งมั่นไอเดียอัดแน่น อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนำเสนอ และวางแผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาด  เพื่อทำ Affiliate Marketing ต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน  

โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วม Workshop จะได้มีโอกาสอบรมเสริมทักษะด้าน Digital Marketing จากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดทั้ง 3 วัน เช่น 

 • เทคนิคการเขียนคอนเทนต์ 

 • การออกแบบและทำสื่อการตลาดดิจิทัล

 • การถ่ายภาพสินค้าด้วยโทรศัพท์มือถือ 

 • การสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 

 • การเล่าเรื่องและการตัดต่อวิดิโอ 

 • เรียนรู้ช่องทางการขายสินค้าชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

การทำกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม Talent คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งนอกจากการอบรมทักษะทางดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจแล้ว กิจกรรมนี้ยังมีการแข่งขันนำเสนอแผนการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อชิงเงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 30,000 บาท  และทุก ๆ ทีมที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศเกียรติบัตร กิจกรรม young gen กทบ.ภายใต้งาน “มหกรรมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้าน มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน”ประจำปี 2566

ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : LINK

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

นิทรรศการ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มุ่งสร้างคุณค่า สู่อนาคตที่ยั่งยืน

รู้จักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มากขึ้น ผ่านประวัติ ความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกองทุน รวมถึงแผนงานของอนาคตในวันพรุ่งนี้ด้วย

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากกองทุนต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการกองทุน และโครงการสร้างรายได้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับกองทุนอื่น ๆ  และนิทรรศการสร้างอนาคต ที่เป็นแนวทางต้นแบบการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ผ่าน BCG model

ตลาดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

พบกับบูธสินค้าและบริการจากกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่ยกทั้งของกิน ของใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า สมุนไพร มาไว้ในงานเดียว รวมถึงบูธหน่วยงานพันธมิตรและบูธหน่วยงานส่งเสริมตลาด 

กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ 

ด้วยความต้องการสร้างคุณค่าและอนาคตที่ยั่งยืน ภายในงานจะมีงานเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละทักษะ และจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

 • การเงินมั่นคง : เรียนรู้ทักษะการเก็บเงิน ปลดหนี้ และการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ 
 • การงานก้าวหน้า : เรียนรู้การพัฒนาสินค้า อาชีพ และบริการนวัตกรรม (ด้านอาหาร, งานผ้า, งานฝีมือ, สมุนไพร) 
 • ชุมชนยั่งยืน :  เรียนรู้การพัฒนาอาชีพ ภายใต้แนวคิด BCG model เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 4 เสาหลัก (เกษตร อาหาร, สุขภาพการเเพทย์, พลังงาน วัสดุ เเละเคมีชีวภาพ, การท่องเที่ยวเเละเศรษฐกิจสร้างสรรค์)    

กิจกรรมเวทีกลาง 

นอกจากนิทรรศการ ตลาดกองทุนหมู่บ้าน และเวทีเสวนาให้ความรู้แล้ว ในงานนี้ยังมีการแสดงดนตรีและการแสดงร่วมสมัยถึง 3 วันเต็ม เพื่อนำเสนอการดำเนินชีวิตของชุมชน และต้นกำเนิดของกองทุนหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลให้กับกองทุนตัวอย่างระดับประเทศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกองทุนด้วย 

พบกันวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

TMA เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ประเทศที่มีขีดความสามารถที่สุดในโลกโดย IMD ไทยขยับขึ้นมาอันดับที่ 25

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสิงคโปร์ครองแชมป์ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในโลก จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ IMD ประจำปี 2567 ไทยอยู่ที่ 25 และคว้...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

Netflix มุ่งลงทุนซีรี่ย์เพิ่มในไทย ‘สมรสเท่าเทียม’ สร้างโอกาสนำเสนอเนื้อหาหลากหลาย

Netflix สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเดินหน้าสร้างหนัง ซีรี่ส์ และรายการท้องถิ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงหนุนจากสมรสเท่าเทียม...