พาอุตสาหกรรม MICE ผ่านวิกฤตยุค COVID-19 เมื่อองค์กรต้องสร้าง Digital Skills และรู้จัก Digital Tools | Techsauce

พาอุตสาหกรรม MICE ผ่านวิกฤตยุค COVID-19 เมื่อองค์กรต้องสร้าง Digital Skills และรู้จัก Digital Tools

ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อปลายปี 2019 จนมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในปี 2020 ต้องยอมรับเลยว่าการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต และระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งธุรกิจต่าง ๆ ทั้งจากการล็อกดาวน์ และการที่คนต้องเปลี่ยนมา Work form home ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้ แต่ผลกระทบครั้งนี้ยังพบอีกว่า COVID-19 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Digital Disruption ที่เร็วขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ ร้านค้าต่างหันมาเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินกิจการ และนำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

และดูเหมือนว่าธุรกิจในอุตสากรรม Meetings, Incentives travel, Conferencing, Exhibitions หรือ MICE จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมาก ๆ เช่นกัน เนื่องจากการจัดกิจกรรมสัมมนา Meeting ที่ถูกระงับการจัด และการท่องเที่ยวที่ซบเซา รวมทั้งการงดเดินทางข้ามประเทศ อย่างไรก็ตามธุรกิจประเภทนี้ก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเช่นนี้ จึงมีการส่งเสริมให้อุตสากรรม MICE ต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเดินหน้า 

โครงการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ผู้ประกอบการ MICE Intelligence Talk

MICE Wrap up

Techsauce ได้ร่วมกับ TCEB โดย MICE Intelligence Center จัดงานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ผ่านงาน MICE Intelligence Talk โดยได้จัดงานไปแล้วถึง 2 ครั้งในรูปแบบของการเสวนาออนไลน์ ซึ่งในครั้งที่ 2 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการเสวนาให้ความรู้ และช่วยเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดให้ผู้ประกอบการผ่านหัวข้อ “From Surviving To Thriving After Pandemic With Digital Strategy And Tools” ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้จากกิจกรรมสุดพิเศษครั้งนี้ มีดังนี้

  • ได้ทำความเข้าใจว่าทำไม Digital Transformation จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE

  • ได้เรียนรู้ Digital Skills และร่วมค้นหา Digital Tools ที่เหมาะสม เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรในยุค Digital Disruption

  • ได้แนวทางการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เมื่อทุกคนต้อง Work form Anywhere ผ่านเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะ

  • ได้เรียนรู้การบริหารโครงการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำ Workshop เกี่ยวกับ “Agile Project Management” พร้อมทดลองใช้เครื่อมือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การจัดการงานมีประสิทภาพมากขึ้น

บทเรียนที่ 1 Digital Transformation กับคุณชาล เจริญพันธุ์

K.Charles

อย่างที่ทราบกันดีว่า COVID-19 มาเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งทำให้โลกเทคโนโลยีหมุนไปเร็วขึ้น และธุรกิจก็ต้องก้าวเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของธุรกิจแบบใหม่อย่าง Startup ก็ส่งผลให้องค์กรเก่า ๆ ต้องเริ่มกังวล และต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยในงานสัมมนาใน Session นี้ ได้รับเกียรติจากทาง คุณชาล เจริญพันธุ์ Co-founder & CEO ของบริษัท Hubba Thailand มาร่วมชี้ช่องทาง และตอบคำถามว่าทำไมองค์กรจึงต้องทำ Transformation 

ในกิจกรรมพาร์ทแรกนี้จะได้ฟังการบรรยายถึงที่มาและความสำคัญของการทำ Digital Transformation เมื่ออุตสาหกรรม MICE ยังต้องเร่งเครื่องเพื่อให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพ และผลิตภาพ (Productive) ให้กับคน และองค์กรได้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องหยุดชะงักในยุคของ COVID-19

บทเรียนที่ 2 Digital Skills & Tools กับคุณชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ และคุณวริศร เผ่าวนิช

K.Amp and K.Tote

ต่อด้วยบทเรียนที่ 2 เมื่อการทำงานแบบ Work from Anywhere ส่งผลให้ต้องมีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำงานจากคนละสถานที่ อีกทั้งยังต้องมีการสร้างทักษะที่จำเป็นให้พนักงานทุกคนเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานเองจากที่บ้าน ในส่วนนี้ได้มี คุณแอมป์ ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ Communication Coach & Consultant at CHAYANAT และคุณโต๊ด วริศร เผ่าวนิช Managing Director ของบริษัท เทคซอส มีเดีย มาให้ความรู้ใน Session ที่ 2 นี้

ประเภทของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการทำงานนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในรูปแบบขององค์กร และการทำงานของแต่ละที่ ดังนั้นจะต้องเลือกอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม เพื่อมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการสื่อสารระหว่างการทำงาน เช่น ข้อความในบางแอปพลิเคชันที่มากเกินไป หรือมีการเลือกใช้หลายแพลตฟอร์มจนไม่สามารถตามหาไฟล์งานเจอ จนต้องทำการส่งไฟล์ซ้ำ ๆ ส่งผลให้มีการทำงานล่าช้า และขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น การจะเลือกเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จะต้องทำการศึกษา และเรียนรู้วิธีการใช้งานให้ดี ให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเหมือนกับการสื่อสารที่ออฟฟิศ

กิจกรรม Workshop ทดลองใช้งานเครื่องมือ พร้อมเรียนรู้ Agile Project Management

Workshop G2

นอกจากจะมีการพูดคุยใน Session ต่าง ๆ แล้ว ก็มีกิจกรรมสุดท้ายคือ การร่วมกันทำ Workshop โดยผู้ร่วมงานจะได้ร่วมกันวางแผนการจัดงาน Conference ผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Trello ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยงานด้านการจัดการ เพราะสามารถแบ่งการทำงานออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ เพื่อให้ติดตามงานได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้งานในด้านการจัดการได้ทั้งงานเล็ก และงานใหญ่ โดยทางผู้ร่วมงานทุกคนได้ลองใช้ Trello จริง และวางแผนการจัดงานสัมนาจริง ทำให้ทุกคนได้รับทักษะการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนี้ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการวางแผนและการจัดการ ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนสามารถนำเอาความรู้จากตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง 

ทั้งนี้ งานในครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต รวมทั้งเป็นอีกการสนับสนุนให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ได้มีการริเริ่มและลงมือดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพราะโลกกำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การเตรียมความพร้อมจึงสำคัญเป็นอย่างมากในการจะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ


RELATED ARTICLE

Responsive image

5 เรื่องเขย่าโลกธุรกิจ กับ MegaTech Forum 2022 “Change for better tomorrow” เชื่อมต่อโลกจริงโลกเสมือน

MegaTech Forum 2022 “Change for better tomorrow” งาน Tech Conference ที่จะเผยโฉมเทรนด์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนสู่โลกใหม่ ภายใต้ธีม “Change for better tomo...

Responsive image

บริษัทร่วมทุน PepsiCo - Beyond Meat เตรียมเปิดตัว เนื้ออบแห้ง Plant-Based ออกสู่ตลาด

สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง Beyond Meat และ PepsiCo มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Plant-Based ตัวแรกซึ่งเป็นเนื้ออบแห้งที่ทำจากพืช...

Responsive image

RS Group ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 5.1 พันล้านบาท พร้อมวางงบลงทุนซื้อกิจการปีนี้ 1,000 ล้านบาท หวังผลักดัน Entertainmerce

RS Group ปักธงยกระดับโมเดล Entertainmerce พร้อมเผย 4 กลยุทธ์หลักในการสร้างการเติบโต ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นตัวขับเคลื่อน และกุญแจสำคัญที่จะนำธุรกิจทะยานสู่เป้าหมาย 5.1 พันล้าน...