พาอุตสาหกรรม MICE ผ่านวิกฤตยุค COVID-19 เมื่อองค์กรต้องสร้าง Digital Skills และรู้จัก Digital Tools | Techsauce

พาอุตสาหกรรม MICE ผ่านวิกฤตยุค COVID-19 เมื่อองค์กรต้องสร้าง Digital Skills และรู้จัก Digital Tools

ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อปลายปี 2019 จนมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในปี 2020 ต้องยอมรับเลยว่าการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต และระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งธุรกิจต่าง ๆ ทั้งจากการล็อกดาวน์ และการที่คนต้องเปลี่ยนมา Work form home ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้ แต่ผลกระทบครั้งนี้ยังพบอีกว่า COVID-19 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Digital Disruption ที่เร็วขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ ร้านค้าต่างหันมาเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินกิจการ และนำไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

และดูเหมือนว่าธุรกิจในอุตสากรรม Meetings, Incentives travel, Conferencing, Exhibitions หรือ MICE จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมาก ๆ เช่นกัน เนื่องจากการจัดกิจกรรมสัมมนา Meeting ที่ถูกระงับการจัด และการท่องเที่ยวที่ซบเซา รวมทั้งการงดเดินทางข้ามประเทศ อย่างไรก็ตามธุรกิจประเภทนี้ก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเช่นนี้ จึงมีการส่งเสริมให้อุตสากรรม MICE ต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเดินหน้า 

โครงการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ผู้ประกอบการ MICE Intelligence Talk

MICE Wrap up

Techsauce ได้ร่วมกับ TCEB โดย MICE Intelligence Center จัดงานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ผ่านงาน MICE Intelligence Talk โดยได้จัดงานไปแล้วถึง 2 ครั้งในรูปแบบของการเสวนาออนไลน์ ซึ่งในครั้งที่ 2 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการเสวนาให้ความรู้ และช่วยเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดให้ผู้ประกอบการผ่านหัวข้อ “From Surviving To Thriving After Pandemic With Digital Strategy And Tools” ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้จากกิจกรรมสุดพิเศษครั้งนี้ มีดังนี้

  • ได้ทำความเข้าใจว่าทำไม Digital Transformation จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE

  • ได้เรียนรู้ Digital Skills และร่วมค้นหา Digital Tools ที่เหมาะสม เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรในยุค Digital Disruption

  • ได้แนวทางการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เมื่อทุกคนต้อง Work form Anywhere ผ่านเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะ

  • ได้เรียนรู้การบริหารโครงการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำ Workshop เกี่ยวกับ “Agile Project Management” พร้อมทดลองใช้เครื่อมือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การจัดการงานมีประสิทภาพมากขึ้น

บทเรียนที่ 1 Digital Transformation กับคุณชาล เจริญพันธุ์

K.Charles

อย่างที่ทราบกันดีว่า COVID-19 มาเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งทำให้โลกเทคโนโลยีหมุนไปเร็วขึ้น และธุรกิจก็ต้องก้าวเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของธุรกิจแบบใหม่อย่าง Startup ก็ส่งผลให้องค์กรเก่า ๆ ต้องเริ่มกังวล และต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยในงานสัมมนาใน Session นี้ ได้รับเกียรติจากทาง คุณชาล เจริญพันธุ์ Co-founder & CEO ของบริษัท Hubba Thailand มาร่วมชี้ช่องทาง และตอบคำถามว่าทำไมองค์กรจึงต้องทำ Transformation 

ในกิจกรรมพาร์ทแรกนี้จะได้ฟังการบรรยายถึงที่มาและความสำคัญของการทำ Digital Transformation เมื่ออุตสาหกรรม MICE ยังต้องเร่งเครื่องเพื่อให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพ และผลิตภาพ (Productive) ให้กับคน และองค์กรได้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องหยุดชะงักในยุคของ COVID-19

บทเรียนที่ 2 Digital Skills & Tools กับคุณชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ และคุณวริศร เผ่าวนิช

K.Amp and K.Tote

ต่อด้วยบทเรียนที่ 2 เมื่อการทำงานแบบ Work from Anywhere ส่งผลให้ต้องมีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำงานจากคนละสถานที่ อีกทั้งยังต้องมีการสร้างทักษะที่จำเป็นให้พนักงานทุกคนเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานเองจากที่บ้าน ในส่วนนี้ได้มี คุณแอมป์ ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ Communication Coach & Consultant at CHAYANAT และคุณโต๊ด วริศร เผ่าวนิช Managing Director ของบริษัท เทคซอส มีเดีย มาให้ความรู้ใน Session ที่ 2 นี้

ประเภทของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการทำงานนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในรูปแบบขององค์กร และการทำงานของแต่ละที่ ดังนั้นจะต้องเลือกอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม เพื่อมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการสื่อสารระหว่างการทำงาน เช่น ข้อความในบางแอปพลิเคชันที่มากเกินไป หรือมีการเลือกใช้หลายแพลตฟอร์มจนไม่สามารถตามหาไฟล์งานเจอ จนต้องทำการส่งไฟล์ซ้ำ ๆ ส่งผลให้มีการทำงานล่าช้า และขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น การจะเลือกเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จะต้องทำการศึกษา และเรียนรู้วิธีการใช้งานให้ดี ให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเหมือนกับการสื่อสารที่ออฟฟิศ

กิจกรรม Workshop ทดลองใช้งานเครื่องมือ พร้อมเรียนรู้ Agile Project Management

Workshop G2

นอกจากจะมีการพูดคุยใน Session ต่าง ๆ แล้ว ก็มีกิจกรรมสุดท้ายคือ การร่วมกันทำ Workshop โดยผู้ร่วมงานจะได้ร่วมกันวางแผนการจัดงาน Conference ผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Trello ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยงานด้านการจัดการ เพราะสามารถแบ่งการทำงานออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ เพื่อให้ติดตามงานได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้งานในด้านการจัดการได้ทั้งงานเล็ก และงานใหญ่ โดยทางผู้ร่วมงานทุกคนได้ลองใช้ Trello จริง และวางแผนการจัดงานสัมนาจริง ทำให้ทุกคนได้รับทักษะการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนี้ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการวางแผนและการจัดการ ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนสามารถนำเอาความรู้จากตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง 

ทั้งนี้ งานในครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต รวมทั้งเป็นอีกการสนับสนุนให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ได้มีการริเริ่มและลงมือดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพราะโลกกำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การเตรียมความพร้อมจึงสำคัญเป็นอย่างมากในการจะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...

Responsive image

รีวิวฝังชิปสมอง Neuralink ผู้ป่วยเผย ‘เล่นเกมเก่งกว่าเดิม’ ชิปทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือมนุษย์

Noland Arbaugh วัย 29 ปี เป็นผู้ป่วยรายแรกของ Neuralink ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์หลังการฝังชิปลงสมองในพอดแคสต์ของ Joe Rogan พอดแคสเตอร์ผู้โด่งดังในสหรัฐฯ...