Disruption ของ Energy Tech ความท้าทายของยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน | Techsauce

Disruption ของ Energy Tech ความท้าทายของยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน


Disruption ของโลกพลังงานที่ไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่จะเพิ่มสัดส่วนการทดแทนพลังงานในรูปแบบเดิม แต่ยังเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานยั่งยืนที่ยังต้องพบเจอความท้าทายจากปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย


รับฟังจากช่องทางอื่นๆ ได้ที่นี่

Spotify : https://spoti.fi/39KMDw9
Soundcloud : https://bit.ly/2vjUVwi
Apple Podcasts : https://apple.co/2xxiylK

RELATED ARTICLE

Responsive image

Petaneer ผสานสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรม สร้าง Innovation ใน Pet care

คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคีย...

Responsive image

เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ข้อมูล’ เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ตรงกับความชอบของลูกค้า การทำ CRM ไปจนถึงการทำกา...

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...