LATEST IN Fujitsu

Fujitsu เปิดตัวแพลตฟอร์ม Stream Data Processing นำ Big Data มาใช้ในธุรกิจยานยนต์

บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด (Fujitsu) เปิดเผยถึงแผนการเปิดตัวแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลสตรีม (Stream Data Processing Platform) สำหรับผู้ให้บริการ เพื่อขยายขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลบิ๊กด...

Fujitsu to Deliver Australia's Most Powerful Supercomputer to Help Solve Complex and Pressing Global Challenges

Fujitsu today announced that Fujitsu Australia Limited has been awarded the contract to upgrade the nation's fastest supercomputer, which will help to keep Australia at the forefro...

มาดูเทคโนโลยี AI ของญี่ปุ่น ใช้ตรวจหาสาเหตุ 'หลุมยุบ' ซ่อมถนนได้ทันใจ

Fujitsu เผยกรณีศีกษา Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. ทำการสำรวจถนนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติ โดยใช้เทคโนโลยี 'Zinrai Deep Learning System' (ระบบเรียนรู้เชิงลึกซินไร...

Fujitsu ปฏิวัติวงการช้อป นำนวัตกรรม Biometrics ชำระเงินด้วยเซ็นเซอร์สแกนเส้นเลือดฝอยในฝ่ามือ

ถือเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกไว้สามารถชำระเงินที่ร้านค้าได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่ชูมือเหนือเครื่องตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้น นวัตกรรมนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส...

JOB