เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ใช่ยานยนต์ทางเลือกอีกต่อไป แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานรถยนต์เครื่องสันดาปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งต้องเตรียมพร้อมกันทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค มาร่วมสำรวจประเด็นนี้พร้อมรับฟังแนวทางสนับสนุนเพื่อผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรากับ รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่


RELATED ARTICLE

Responsive image

เมื่อ ‘ประชาชน’ จะกลายเป็นผู้กำหนดทางเลือกของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต

GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่จะเป็นเหมือนกับสะพานในการพาทุกคนก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีทำให้พลังงานสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำหรับคนทุกชนชั้น...

Responsive image

เปิดตัว Banpu NEXT e-Ferry เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย มิติใหม่การท่องเที่ยวสีเขียว

Banpu NEXT และ “ภูเก็ต พัชทรี ทัวร์” เดินหน้านำเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย ‘Banpu NEXT e-Ferry’ พร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสีเขียว ในเส้นทางภูเก็ต-พังงา...

Responsive image

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA โดยปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 11 สถาน...