5G ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกหลัง COVID-19 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำ หรือผู้ตาม กับ 'สมชัย เลิศสุทธิวงค์' | Techsauce

5G ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกหลัง COVID-19 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำ หรือผู้ตาม กับ 'สมชัย เลิศสุทธิวงค์'


5G ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกหลัง COVID-19 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำ หรือผู้ตาม

ปฏิเสธไม่ได้ 5G จะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลายวงการ แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ นั้น กลับไม่ใช่ตัวความเร็วของ Network แต่อยู่ที่ "การใช้งาน" อันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยีไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคต

AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมชั้นนำในไทยกำลังมุ่งหน้าในประเด็นนี้อย่างชัดเจน คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO ของ AIS จะมาเล่าถึงรายละเอียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวที่สะท้อนถึงเทรนด์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 5G รวมถึงแนวคิดในการทำงานในช่วงวิกฤตอันกลั่นกลองจากทั้งอดีตและปัจจุบันที่นำเอาไปใช้ได้จริง

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Petaneer ผสานสัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรม สร้าง Innovation ใน Pet care

คุณหมออ้น เป็นสัตวแพทย์ที่ยอมไปเรียนต่อในสายวิศวกรรม เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือเจ็บป่วย ให้สามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคีย...

Responsive image

เข้าใจการปรับธุรกิจตาม PDPA อย่างง่าย ๆ กับ WhiteFact by G-Able

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ข้อมูล’ เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของเราให้ตรงกับความชอบของลูกค้า การทำ CRM ไปจนถึงการทำกา...

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...