รับมือ Work From Home ไปกับ Cloud Collaboration Services | Techsauce

รับมือ Work From Home ไปกับ Cloud Collaboration ServicesCovid-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นเร็วขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการทำงานที่หลายองค์กรต่างปรับตัวให้พนักงานมีการ Work From Home และการทำงานแบบ Remote มากขึ้น ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานในระยะไกลเช่นนี้หนีไม่พ้นในเรื่องของ การสื่อสาร ที่จะต้องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือจึงเป็นปัจจัยหลัก
.
Techsauce Podcast Episode นี้จะพาไปพูดคุยกับคุณเกษตรชัย ลิขิตวิวัฒน์กุล Senior Associate GTM Practice Solutions Specialist บริษัท เอ็นทีที ประเทศไทย ถึงแนวโน้มรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับ Hybrid Work อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับทำความรู้จักกับ Cloud Collaborate Services ที่จะเข้ามาช่วยสนันสนุนธุรกิจขององค์กรให้มีการเติบโต
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://forms.office.com/r/BpfaC7jhi5 หรือ [email protected]

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่


RELATED ARTICLE

Responsive image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...

Responsive image

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...

Responsive image

เจาะลึกมุมมองต่อทักษะ การบริหาร เวลา และงานเมือง เบื้องหลังในทุกบทบาทของ ดร.ยุ้ย

เจาะลึกเคล็ดลับการบริหารเวลา ชีวิต และการทำงานบนหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งการบริหารธุรกิจในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ การพัฒนาบ้านเมืองในฐานะ ที...