AYODIA คว้ามาตรฐาน CMMI ML3 ก้าวสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน | Techsauce

AYODIA คว้ามาตรฐาน CMMI ML3 ก้าวสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอานนท์ ตั้งสถิตพร กรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณจักรพงศ์ นาคเดช รองกรรมการผู้จัดการ และคุณเตวิช ตั้งสถิตพร รองกรรมการผู้จัดการ 3 ผู้ก่อตั้งบริษัท อโยเดีย จำกัด (AYODIA CO.,LTD.) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 1 ทศวรรษ กล่าวถึงความสำเร็จในปี 2565 ที่ผ่านมาว่า ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวจริงในด้าน Software Engineer ระดับสากล

ทีมผู้บริหารบริษัท อโยเดีย จำกัด รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน CMMI ML 3 จาก ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล (ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

สำหรับ Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI คือมาตราฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA)  หากองค์กรใดได้รับรองมาตรฐาน CMMI Level 3 ขึ้นไป ถือว่าองค์กรนั้นมี กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ ในระดับสากล ซึ่งในประเทศไทยมีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับมาตรฐานระดับนี้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ปาร์ค) โดยการสอบสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ได้รับทุนสนับสนุนในการทำการตรวจวัดและประเมินมาตรฐาน CMMI ในครั้งนี้ด้วย

สามผู้ก่อตั้งบริษัท อโยเดีย จำกัด (จากซ้ายไปขวา) คุณเตวิช ตั้งสถิตพร รองกรรมการผู้จัดการ, คุณอานนท์ ตั้งสถิตพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณจักรพงศ์ นาคเดช รองกรรมการผู้จัดการ

“ผมมีความภูมิใจที่อโยเดียได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนี้ ซึ่งชี้วัดความมีมาตรฐานในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา นอกจากมาตรฐานนี้จะช่วยสนับสนุนให้อโยเดียได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแล้ว ยังส่งผลบวกต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของบริษัท ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การยืนยันความเป็นมืออาชีพ และความเป็นตัวจริงของบุคลากรภายในองค์กร อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน” คุณอานนท์กล่าว

บริษัท อโยเดีย จำกัด เป็นองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ความใส่ใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กระบวนการทำงานที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการนำเอาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้  แม้จะเป็นองค์กรที่ยังมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่อโยเดียสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้าทั้งองค์กรเอกชนชั้นนำ และภาครัฐ รวมถึงภาคการเงิน การธนาคาร ไว้วางใจมาโดยตลอด 

โดยศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ มีครบรอบด้าน ทั้งการพัฒนาในรูปแบบ Application, Web Application ตลอดจนการพัฒนา Mobile Application มีขีดความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

ทั้งนี้ คุณอานนท์กล่าวเพิ่มเติมว่า “คุณภาพซอฟต์แวร์ไม่ได้ขึ้นกับการทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการเท่านั้น (Functional Requirements) แต่ความต้องการด้านอื่นที่แฝงอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับความต้องการโดยตรง (Non-Functional Requirements) เช่น ประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหล ไม่ค้างหรือสะดุด, ความปลอดภัยของระบบ ไปจนถึงความสะดวกในการบำรุงรักษา ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน”  โดยอโยเดียยังมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้านงานบุคคล (HR Suite), งานชีวอนามัย (Health Risk Assessment), ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) และระบบบริหารสถานพยาบาลภายในองค์กร (PromptCure Solution) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

คุณอานนท์ ตั้งสถิตพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อโยเดีย จำกัด


“อโยเดียพร้อมรักษาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่บุคลากรล้วนภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และในปี 2566 นี้ เรามีเป้าหมายด้านการรักษามาตรฐาน CMMI และ ISO29110 และจะยกระดับต่อยอดด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  และทำงานเพื่อส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด” คุณอานนท์กล่าวทิ้งท้าย

ทีมผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อโยเดีย จำกัด ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในงานรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน CMMI ML3 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของอโยเดียได้ที่ https://ayodiacompany.com/

RELATED ARTICLE

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...

Responsive image

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory ในโรงงานต้นแบบ จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ ทั้งการใช้จ่าย สวัสดิการพนักงาน และอีกมากมาย...

Responsive image

VCs Night Networking Party งาน Networking ใหญ่ที่สุดในไทยสำหรับ VCs และ Startups

Networking ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘VCs Night Networking Party’ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 18:30 - 21:30 ที่ Grand Hall, True Digital Park West...