Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PR NEWS

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs

เปิดตัวโครงการนำร่อง "กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Wall of Sharing, Ooca และ สปสช.

โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยที่เยาวชนจะได้รับก...

“Brother" ยกระดับมาตรฐานบริการรอบด้าน มุ่งสร้างความพึงพอใจลูกค้าพร้อมตั้งเป้าโต 6%

Brother พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 มุ่งตอบโจทย์โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยกระดับงานให้บริการสู่มาตรฐานขั้นสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมเสริมแกร่งฐานลูกค้ากลุ่...

ปีทองตลาด ‘ความงาม’ โตสวนเศรษฐกิจ ลอรีอัลเดินหน้ากลยุทธ์ ‘วัน ลอรีอัล’ ความงามที่ยั่งยืน

L'Oréal ยังพร้อมมุ่งขับเคลื่อนตลาดความงามไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ One L'Oréal ในการพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างแบรนด์ความงามต่างๆ ในเครือให้ครองใจผู้บริโภค...

TikTok ส่งเสริมแหล่งเงินทุน ผนึกกำลัง SME D Bank ขยายโอกาส SME ไทย

TikTok ร่วมมือ SME D Bank ส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็น...

กรุงศรีเผย 5 กลยุทธ์ ทำยังไงให้คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย

กรุงศรี กำหนดกลยุทธ์การสร้าง Employer Branding ที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลาย ที่ว่า "Your Future Your Success" ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการสนับส...