สภาวิศวกร ชี้วิศวกรรุ่นใหม่ 88% เปลี่ยนสายอาชีพ เผยขาดโอกาส ขาดพื้นที่แสดงฝีมือ | Techsauce

สภาวิศวกร ชี้วิศวกรรุ่นใหม่ 88% เปลี่ยนสายอาชีพ เผยขาดโอกาส ขาดพื้นที่แสดงฝีมือ

‘ศาสตร์แห่งวิศวกรรม’ ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป หากรายล้อมรอบตัวเรามีทั้งสิ่งปลูกสร้าง อาคารสูง สะพานข้ามแม่น้ำ ถนนหนทาง รถยนต์หรือขนส่งสาธารณะ โดรนบังคับวิทยุ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็ล้วนมีวิศวกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาหรือรังสรรค์ขึ้น สะท้อนภาพชัดได้จากนานาประเทศที่พัฒนาแล้วและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ล้วนเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น เช่น ‘จีน’ เป็นศูนย์กลางขายอุปกรณ์ไอทีทั่วโลก ‘เกาหลี’ มีแบรนด์สมาร์ททีวีเป็นของตนเอง ‘เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา’ ผลิตเครื่องบินแอร์บัส (Airbus) หรือกระทั่งในหลายประเทศก็สามารถผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานระดับ Medical Grade พร้อมทั้งส่งออกเชิงพาณิชย์ได้เช่นกัน 

แต่ในวันนี้ ในห้วงวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทยเรากลับต้องนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก อันสะท้อนถึงความไม่มั่นคงด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งที่วิศวกรไทยล้วนมีศักยภาพสูง สามารถคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จำนวนมาก ซ้ำร้ายยังมาพร้อมวิกฤตของวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีจำนวนลดน้อยถอยลง จากตัวเลขของบัณฑิตจบใหม่กว่า 35,000 รายต่อปี กลับพบจำนวนผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (COE: Council of Engineers) 6,000 – 7,000 ราย และคงเหลือเพียง 11% เท่านั้น หรือราว 4,000 ราย ที่มีใบอนุญาตฯ ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่เราเร่งแก้ปัญหาระดับชาติว่า เหตุใด 88% ของวิศวกรรุ่นใหม่ ที่เลือกเรียนวิศวะแต่กลับไม่เลือกเป็นวิศวกร!? 

“พี่เอ้” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า หลักสำคัญที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ เลือกเรียนแต่ไม่เลือกเป็นวิศวกร จนอาจจะส่งผลให้การขับเคลื่อนประเทศในภาคอุตสาหกรรมหยุดชะงักได้ในอนาคต มาจากการขาดแรงหนุนใน 2 ปัจจัย ดังนี้ ‘ขาดโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน’ หรือเสนอแนวคิดประดิษฐ์นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ จากการต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ‘ขาดผลตอบแทนด้านรายได้’ เพราะในปัจจุบันรายได้ของวิศวกรไม่สูงมากนัก คนรุ่นใหม่จึงเลือกเปลี่ยนไปทำงานในสายอาชีพอื่นที่ได้ค่าตอบแทนสูงเพิ่มมากขึ้น หรือในบางรายเลือกเรียนในสาขาอาชีพยอดฮิต เช่น นักกฎหมาย นักสื่อสารมวลชน นักบริหารธุรกิจหรือสายการเงิน 

“ดังนั้น เพื่อเป็นการดึงคนรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสในการเรียนและก้าวสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพเพิ่มมากขึ้นในยุคดิสรัปชันเช่นนี้ ในฐานะนายกสภาวิศวกร เล็งเห็นว่า โลกแห่งเทคโนโลยี ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องอาศัยแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ จากคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมวิเคราะห์และหาทางออกร่วมกัน เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ ก็จะเป็นโลกของคนรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ผู้ใหญ่อย่างเราควรให้การสนับสนุนทั้งแนวคิด ทรัพยากรและแหล่งเงินทุน เพื่อเป็นต้นทุนให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้า สภาวิศวกรจะไม่หยุดนิ่ง ในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ผ่านการจัดอบรมวิชาชีพ ให้การรับรองปริญญา มอบใบอนุญาตฯ เช่นกัน” 

ด้าน “น้องเติ้ล” ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการสื่อออนไลน์ SPACETH.CO ที่รวบรวมทุกเรื่องราวของอวกาศและดาราศาสตร์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ได้เล่าว่า เด็กในยุคปัจจุบันเกิดมาพร้อมกับชุดความคิดในการตั้งคำถามและคิดหาทางออก เพื่อให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่ในมุมมองของผู้ใหญ่กลับมองว่า เป็นสิ่งที่เด็กต้องปรับตัวหรือแก้ปัญหาที่ตัวเอง เช่น ความคิดของการไม่อยากลุกขึ้นไปปิดไฟก่อนนอนเป็นความผิดของเด็ก(ที่เกียจคร้าน) แต่ในความคิดของเด็กนั้นเพียงเพราะต้องการระบบควบคุมไฟได้จากบนเตียง ฯลฯ ซึ่งสวนทางกับแนวคิดของผู้ใหญ่ในต่างประเทศ อย่าง สหรัฐอเมริกา ขณะที่เพื่อนของตนทำวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ลิ้นขึ้น กลับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จำนวนมาก โดยไม่ปิดกั้นความคิด ปล่อยให้เด็กได้ลงมือทำจริง เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล (Resource) รวมไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแอปเปิ้ล (Apple) และกูเกิ้ล (Google) ก็ร่วมให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน (Funding) อีกด้วย ซึ่งในท้ายที่สุดองค์ความรู้ดังกล่าว แม้ต้นกำเนิดมาจากเด็กแต่ก็สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้ในอนาคต ขณะที่ผู้ใหญ่ในไทยอาจจะมองว่า หุ่นยนต์ดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์หรือ Commercialize ได้

ดังนั้น จึงต้องยอมรับว่า จุดเปลี่ยนสำคัญที่มีผลต่อความคิดของคนรุ่นใหม่ คือ ข้อจำกัดในด้านทรัพยากร แหล่งเงินทุน และแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งต้องตั้งคำถามกลับว่า ในวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล หรือวางกรอบนโยบายในการสนับสนุนวิชาชีพดังกล่าวเพียงเพราะความต้องการตลาด ซึ่งสวนทางกับความเปลี่ยนแปลงในยุดิสรัปชันเป็นอย่างมาก เพราะโลกปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง “อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วแม้คุณจะไม่ได้ศึกษาต่อหรือจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่หากคุณมีความตั้งใจหรือมีแนวคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงโลก คุณก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกับผมที่มีความสนใจด้านอวกาศและดาราศาสตร์ แต่ขณะนั้นแหล่งข้อมูลด้านนี้หาได้ยาก ตนเลยตัดสินใจชักชวนเพื่อน ๆ รวมกลุ่มกันทำเว็บไซต์ SPACETH.CO ขึ้นมา ซึ่งในท้ายที่สุด ก็กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องอวกาศและดาราศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง” 

ผู้สนใจสามารถรับชมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “WHYวิศวะ? วิศวกรในยุคดิสรัปชันกับทางรอดของโลก” ย้อนหลังแบบเต็มรูปแบบ และหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม อาทิ ‘วิศวกรรมชีวการแพทย์’ (Engineering Medicine) โดย รศ. ดร.สุธา ขาวเธียร รองเหรัญญิกสภาวิศวกร ‘สมาร์ทซิตี้’ (Smart City) โดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ (Sustainable Development Goals: SDGs) ปี 2050 โดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร ฯลฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/suchatvee.ae, www.facebook.com/coethailand 

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตฯ การต่ออายุใบอนุญาต การขอสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ กิจกรรมอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการ และอื่น ๆ ได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ไลน์ไอดี @coethai และเว็บไซต์ www.coe.or.th ยูทูบแชลแนล (YouTube) เพียงเสิร์ช “สภาวิศวกร Council of Engineers”


RELATED ARTICLE

Responsive image

เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE เดินหน้าโครงการ Smart City วางระบบแฟลต์ฟอร์ม บริหารจัดการเมือง

เทศบาลนครแหลมฉบัง จับมือ UTE เดินหน้าโครงการ Smart City นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้าน “Smart Community” ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และ...

Responsive image

Microsoft เปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ลดช่องว่างระหว่างเพศ เพิ่มโอกาสในสายงานเทคอย่างเท่าเทียม

Microsoft ได้จับมือกับองค์กรพันธมิตร 13 รายจาก 9 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อประกาศเปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ในวันนี้ ภายใต้จุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางโอกาสระ...

Responsive image

Oracle Corporation ผนึก สสอท. สร้าง Oracle Academy เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เด็กไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ Oracle Corporation ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 39 แห่ง พัฒนาต่อยอดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...