4 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต ช่วยองค์กรพัฒนาพนักงานในวันที่โลกเปลี่ยน จากงาน Conicle RE:DDay | Techsauce

4 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต ช่วยองค์กรพัฒนาพนักงานในวันที่โลกเปลี่ยน จากงาน Conicle RE:DDay

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา Conicle บริษัทสตาร์ทอัพ ด้าน Edtech ได้จัดงาน Conicle RE:DDay ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “A Journey to the Skillniverse: Exploring Power Skills for the Future-Ready Workforce” เปิดเทรนด์การทำงานในอนาคต และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานในองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ภายในงาน คุณปูน-นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Co Founder แห่ง Conicle ได้วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงรูปแบบและวิธีการทำงานในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้าว่าจะมีการปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องมาจาก 4 ปัจจัย คือ ความซับซ้อนทางธุรกิจ (Business Complexity) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Shifts) สุขภาวะการทำงานและการใช้ชีวิต (Healthy Work-Life) และการบูรณาการเทคโนโลยีกับการทำงาน (Technology Integration at Work) ส่งผลให้หลายองค์กรควรหันมาทบทวนแนวทางการพัฒนาพนักงานของตนอีกครั้ง และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต นำไปสู่การพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คุณหมี-มนัส มกรากุล Academy Lead และ คุณแอร์-ณัฐกานต์ ปิ่นอนงค์ Consultant - People Solutions จาก Conicle Academy ร่วมกับ คุณบี-อภิชาติ ขันธวิธิ Managing Director แห่งบริษัท QGEN Consultant เจ้าของเพจ HR - The Next Gen และ ครูเปิ้ล-สุดารัตน์ ศิริวรางกูร CEO จาก IDEO Empowerment ยังได้ร่วมพูดคุยและกล่าวถึง 4 กลุ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานยุคใหม่ ในปี 2022 นั่นคือ

การจัดการตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน (Manage Self in Disruptive World)

ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรควรมุ่งพัฒนากรอบความคิด ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย และอารมณ์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการตนเอง รวมถึงรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

การคิดเชิงแนวโน้มในอนาคต (Think Like a Futurist)

ในอนาคต การทำงานจะต้องบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานให้มากขึ้น องค์กรควรเสริมทักษะให้พนักงานมีความสามารถในการคิดแบบอนาคตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน   และพัฒนาสินค้าหรือบริการรูปแบบเดิมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

การทำงานร่วมกับคนที่มีความหลากหลาย (Work with Diverse People) 

ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า พนักงานในองค์กรจะมีความหลากหลายขึ้น ทั้งในแง่ อายุ เพศ ภาษา เขื้อชาติ ความสามารถ ฯลฯ องค์กรต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เน้นให้พนักงานเข้าใจ ยอมรับ เคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่น และสามารถเลือกแสดงพฤติกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้การทำงานร่วมกันราบรื่น

การค้นหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Discover Possibilities in Business)

เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของพนักงานให้มีมุมมองทางธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอความคิดเห็น ความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร จนนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กรได้ในที่สุด

โดยงาน RE:DDay ในครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจาก HR และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาทักษะ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เนื้อหาภายในงานเพิ่มเติม ท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Conicle’s Playbook ที่นอกจากจะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดภายในงานแล้ว ยังมีเครื่องมือด้าน L&D ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที


RELATED ARTICLE

Responsive image

AIS เปิดตัวเน็ตบ้านไร้สาย นำร่อง ขอนแก่น-สุราษฎร์ธานี

AIS Fibre โชว์ศักยภาพผู้นำตัวจริง เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย ยกระดับตลาดเน็ตบ้านไปอีกขั้น กับบริการเน็ตบ้านแบบไร้สาย ครั้งแรกในไทย!! ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ บนคลื่นความถี...

Responsive image

PRINC ทุ่ม 250 ลบ. ปักธง พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด ศูนย์หัวใจ-มะเร็ง-สมอง

PRINC ทุ่ม 250 ลบ. ปักธง พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิด ศูนย์หัวใจ-มะเร็ง-สมอง พร้อมตั้งเป้าการเป็นโรงพยาบาลที่เป็นผู้นำด้านการแพทย์ที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในย่านบางนา เน้นคุณภาพและมาตรฐ...

Responsive image

DITTO ผนึก TEAMG ร่วมทุนตั้งบริษัท DTX หนุนปั้น Digital Twin

DITTO ผนึก TEAMG ร่วมทุนตั้ง บ.ดี ที เอ็กซ์ ปั้นเทคโนโลยีคู่แฝด Digital Twin ครั้งแรกในไทยรุกธุรกิจใหม่ เจาะ “บิ๊กโปรเจกต์” รัฐ-เอกชน แปรข้อมูลงานก่อสร้างขนาดใหญ่ นิคมฯ ระบบสาธารณู...