InVent เเนะหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง โอกาสและทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. | Techsauce

InVent เเนะหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง โอกาสและทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.

ในสภาวะเศรษฐกิจผันผวน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ นักลงทุนต่างก็มองหาสินทรัพย์ที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด หนึ่งในสตาร์ทอัพของโครงการอินเว้นท์ (InVent) โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะให้ผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 

ลักษณะเด่นของ “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ที่ตอบโจทย์นักลงทุน เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น 6-24 เดือน จึงมีสภาพคล่องสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปที่ต้องถือยาว 3-5 ปี ให้ผลตอบแทนสูงเริ่มตั้งแต่ 8% - 22% ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนขั้นต่ำที่ 50,000 บาท ได้รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดทั้งแบบรายเดือน และรายไตรมาส เป็น Fixed Return ที่นักลงทุนสามารถรู้ผลตอบแทนตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนทำให้คาดการณ์รายได้และวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังเป็นหุ้นกู้ที่จ่ายคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดของระยะเวลาในการลงทุน (Amortized Bond) ต่างจากหุ้นกู้ปกติที่ในแต่ละงวดจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและจะคืนเงินต้นเมื่อครบอายุสัญญาเท่านั้น

โดยนักลงทุนในแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์ จะต้องผ่านการทำแบบทดสอบความเสี่ยงและความเข้าใจในการลงทุน รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนก่อนจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในแพลตฟอร์ม ซึ่งการที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุน เพราะเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนไม่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อื่น ๆ และนักลงทุนยังสามารถ เลือกลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของธุรกิจที่น่าสนใจ จากหลากหลายอุตสาหกรรมได้อีกด้วย 

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุน ทางเพียร์ พาวเวอร์จะคัดกรองธุรกิจที่เข้ามาระดมทุนในแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงและให้คะแนนเครดิตของผู้กู้ ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจ งบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัท ตลอดจนการหมุนเวียนกระแสเงินสด รวมถึงพฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ ยังเข้าไปตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการเพื่อยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง และมีกระบวนการยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยธุรกิจที่ผ่านการประเมินจะถูกนำเข้าแพลตฟอร์มและจัดคะแนนความเสี่ยงเพื่อให้นักลงทุนเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพตามระดับความเสี่ยง

ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงินของบริษัท ซอฟต์แวร์ หนึ่งในนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ผมกล้าเอาเงินมาลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพราะมีการรับรองและตรวจสอบจากก.ล.ต. ได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ จ่ายคืนเป็นงวดรายเดือนด้วย ชอบที่ได้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นในแต่ละงวด ดีกว่าจ่ายเงินต้นตอนหมดสัญญาทีเดียว และไม่ต้องลงเงินนานมากเท่าหุ้นกู้ปกติ” 

“การลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ ไม่ต่างจากการลงทุนในธุรกิจ แทนที่เราจะเอาเงินก้อนไปทำธุรกิจเอง เราสามารถใช้เงินก้อนเดียวกันนี้ไปกระจายการลงทุนในหลายๆ ธุรกิจได้ ในแพลตฟอร์มมีธุรกิจให้เลือกหลากหลาย เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจเกมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต อีกอย่างแพลตฟอร์มลงทุนใช้ง่ายมาก มีข้อมูลธุรกิจที่จะลงทุน และมีการจัดคะแนนความเสี่ยงให้ง่ายต่อการตัดสินใจด้วย”

คุณวรพล  พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “เพียร์ พาวเวอร์ ผสมผสานข้อมูลและเทคโนโลยี (Data-driven and tech-enabled) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างตรงจุด โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพตามระดับความเสี่ยง เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของหุ้นกู้ รวมถึงสร้างพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่จูงใจในรูปแบบกระแสดเงินสดรายเดือน พร้อมทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงได้ในขณะเดียวกัน”

สำหรับแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์ คาดว่าในช่วงปลายปี 2563 นักลงทุนจะได้ใช้งาน Mobile Application ที่เข้าถึงได้สะดวก นอกจากนี้ จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเพิ่มเติม คือ หุ้นกู้มีหลักประกัน และเครื่องมือทางการเงินที่รับประกันความเสี่ยงของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน (Good User Experience) อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่สนใจต่อยอดผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

สำหรับแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์ คาดว่าในช่วงปลายปี 2563 นักลงทุนจะได้ใช้งาน Mobile Application ที่เข้าถึงได้สะดวก นอกจากนี้ จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเพิ่มเติม คือ หุ้นกู้มีหลักประกัน และเครื่องมือทางการเงินที่รับประกันความเสี่ยงของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน (Good User Experience) อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่สนใจต่อยอดผลตอบแทนจากเงินลงทุน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.peerpower.co.th หรือติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของเราได้ที่เบอร์ 02-026-3514 ต่อ 2

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงาน Ericsson Mobility Report เผยเทรนด์เครือข่ายมือถือ ชี้ปริมาณการใช้ Data มือถือพุ่งเกือบ 300 เท่า ในรอบ 10 ปี

รายงานเชิงลึกระดับโลกของอีริคสัน เปิดเผยว่าตั้งแต่อีริคสันจัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มข...

Responsive image

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO...

Responsive image

Twitter เผยเทรนด์ช่วงเทศกาลวันหยุด บทสนทนาช่วยส่งความสุข ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า

Twitter ประเทศไทย เผยเทรนด์และอินไซต์ช่วงเทศกาลวันหยุด ชี้บทสนทนาส่วนใหญ่มีผลให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มยอดขายได้ ทั้งการสอบถามความเห็นสำหรับของขวัญ​วางแผนล่วงหน้าสำหรับวันหยุด...