Deepscope รุกคืบใช้ AI ช่วยบริหารสินทรัพย์กว่า 4,800 ล้านบาท ใน 6 กองทุนไทยและเวียดนาม | Techsauce

Deepscope รุกคืบใช้ AI ช่วยบริหารสินทรัพย์กว่า 4,800 ล้านบาท ใน 6 กองทุนไทยและเวียดนาม

Deepscope รุกคืบใช้ AI ช่วยบริหารสินทรัพย์กว่า 4,800 ล้านบาท ใน 6 กองทุนไทยและเวียดนาม 

WealthTech Startup จากประเทศที่เพิ่งได้รางวัล FinTech Startup Winner จากเวที Singapore Innovfest Unbound 2019 ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น หุ้น, กองทุน, ETF รวมถึงจังหวะซื้อขาย

ล่าสุด Deepscope ได้ให้บริการเครื่องมือแนะนำการลงทุน รวมถึงได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งในประเทศไทยและเวียดนามสร้างกองทุน AI เพื่อนักลงทุนรายย่อย และ B2B จำนวน 6 กองทุน รวมทรัพย์สินมูลค่า 4,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลในไทย 1,700 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคลในเวียดนาม 300 ล้านบาท และพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลอีกกว่า 2,800 ล้านบาท

ฟีเจอร์สำคัญที่นอกเหนือไปจาก Algorithm ในการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพ คือการนำ Genetic Algorithm ซึ่งเป็น AI หรือ Machine Learning แขนงนึงมาทำให้ตัวสมอง หรือ Algorithm ของ Deepscope สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เองจากข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาทุกวัน และ อัพเกรดตัวเองได้เมื่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจหรือการลงทุนในตลาดนั้นๆเปลี่ยนแปลงไป เปรียบดังเช่นทฤษฎีการเอาตัวรอดของชาร์ล ดาร์วิน

การทำงานของ Genetic Algorithm ซึ่งเป็น Machine Learning ของ Deepscope AI

 จากการสัมภาษณ์ คุณ ธานินทร์ แซมมณี CEO ของ Deepscope ได้บอกเล่าประสบการณ์ว่า “ปัญหาสำคัญของคนวัยทำงานในประเทศต่างๆ คือการไม่มีการวางแผนการทำสินทรัพย์ให้งอกเงย หรือ เริ่มต้นช้าไปมากเช่นเมื่ออายุล่วงเลยไปถึง 35-40 ปี อันเนื่องมาจากความกลัว ไม่มีเวลา และไม่มีความรู้ทางด้านการลงทุน ทางทีมวิจัยของ Deepscope ได้พบว่า เราไม่อาจจะกล่าวโทษมนุษย์ในเรื่องของความไม่มีวินัยเหล่านี้ได้ทั้งหมด เนื่องจากจริงๆแล้วแม้แต่กับผู้เชี่ยวชาญ ก็ยังไม่สามารถบริหารโอกาสการลงทุนได้อย่างทั่วถึง โฟกัสได้เพียงบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถนัด เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่ของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน ทีมงาน Deepscope จึงพัฒนาระบบช่วยการลงทุนแบบ Autopilot ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบบครบวงจร ทุก Algorithm ผ่านการทดสอบแบบ conservative ตามมาตรฐานของการบริหารและจัดการกองทุน และเราจะพยายามทำให้ solution ของเรามีประโยชน์กับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็น first jobbers, นักลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับชีวิตตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะหลังเกษียณ” 

การเลือกปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์คุณภาพหลักทรัพย์ของ Deepscope AI

ปัจจุบัน Deepscope อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการลงทุน และกำลังรวบรวมเงินลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการขอใบอนุญาตกองทุนส่วนบุคคล โดย platform ของ Deepscope สามารถออกแบบและครอบคลุมการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทในทุกตลาดทั่วโลก

RELATED ARTICLE

Responsive image

บ้านปู จัดโครงการ Impact Day 2021 - Dare for Better Change เปิดพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บ้านปู จัดงาน “Impact Day 2021 - Dare for Better Change เพื่อสิ่งที่ดีกว่า คุณกล้าเปลี่ยนแปลงไหม?” จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ มุ่งขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (...

Responsive image

CP เดินหน้าแจกฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ให้กลุ่มเปราะบาง-องค์กรพันธมิตร-จิตอาสาทั่วทุกภูมิภาค

CP เดินหน้าแจกฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ตามโครงการ "ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร" ให้กลุ่มเปราะบาง-องค์กรพันธมิตร-จิตอาสาทั่วทุกภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี" นำร่อง...

Responsive image

Innobic เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Lotus Pharmaceutical และ Adalvo เพิ่มโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากลให้แก่คนไทย

อินโนบิก (เอเซีย) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Lotus Pharmaceutical และ Adalvo ดึงความร่วมมือต่างประเทศ บุกตลาดยาขนาดใหญ่ระดับโลก พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากลให้แก่คนไทย...