Deloitte เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่งตั้ง คุณยูจีน โฮ นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ | Techsauce

Deloitte เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่งตั้ง คุณยูจีน โฮ นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

ดีลอยท์ (Deloitte) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งยูจีน โฮ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาค บริการที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ (Consulting) และประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ต่อจากคุณฟิลลิป หยวน 

Deloitteโดย คุณยูจีน จะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 1 มิถุนายน 2023 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2024 ของดีลอยท์  ปัจจุบันดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพนักงานให้บริการระดับวิชาชีพมากกว่า 13,000 คน โดยมีผู้บริหารในระดับ พาร์ทเนอร์ มากกว่า 500 คน ทั่วภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

 การประกาศแต่งตั้ง คุณยูจีน ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบทอดตำแหน่งและการเสนอชื่อที่มีขั้นตอนเคร่งครัดและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกจากผู้บริหารระดับพาร์ทเนอร์ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนถัดไป และเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้ทำงานในองค์กรที่มุ่งมั่นลงมือทำตามเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบที่มีคุณค่าต่อลูกค้า ผู้คน และชุมชน ที่ดีลอยท์ เราให้ความสำคัญกับพนักงานของเราเป็นอันดับแรก เรามีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมอบบริการที่โดดเด่นเป็นเลิศ  เราสนับสนุนและดูแลชุมชนท้องถิ่น ที่สุดแล้วคือเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ปรับตัวยืดหยุ่น  และเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” คุณ ยูจีน กล่าว

“ภายใต้การดูแลของฟิลลิป ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบความสำเร็จในการเติบโตและสร้างมูลค่าในทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้เราก้าวสู่การเป็น undisputed leader ในด้านบริการวิชาชีพในภูมิภาคแห่งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำบริษัทฯ สู่การเติบโตในศักราชใหม่ต่อจากนี้ และเดินหน้าการลงทุนครั้งสำคัญเพื่อพัฒนาความสามารถของเรา เสริมความแข็งแกร่งให้การบริการได้อย่างราบรื่นแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า พร้อมยกระดับมาตรฐานให้กับวิชาชีพอีกด้วย”

ทั้งนี้ คุณฟิลิปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประธานกรรมการ ดีลอยท์ สิงคโปร์ โดยเริ่มเข้าร่วมงานกับดีลอยท์ ในสหราชอาณาจักรและทำงานกับดีลอยท์อย่างต่อเนื่อง มากว่า 38 ปี โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2023  ฟิลิปจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครบสองวาระ ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2023

ในปี 2016 ซึ่งเป็นปีที่ฟิลลิปเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีงบประมาณปีแรกที่บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2023 ที่กำลังจะสิ้นสุดในอีก 2 เดือนข้างหน้า ทางบริษัทฯ จะสร้างรายได้ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018 ฟิลลิป เป็นผู้นำบริษัทฯ ในการร่วมก่อตั้งดีลอยท์ เอเชียแปซิฟิก โดยการร่วมมือในครั้งนี้เปิดโอกาสให้มีการลงทุนมากยิ่งขึ้นและมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าของดีลอยท์อย่างครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“ประสบการณ์ของยูจีน ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาค ด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ (Consulting) ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของดีลอยท์ทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม พร้อมด้วยประสบการณ์ทำงานทั้งหมดกว่า 28 ปีในบริการด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ ทำให้เขาเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำ ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างการเติบโตในก้าวใหม่ให้กับบริษัทฯ ในยุคที่บริการที่ปรึกษาเป็นที่ต้องการมากขึ้น ผมมั่นใจว่ายูจีนจะนำพาบริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น” คุณฟิลลิป กล่าว 

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับดีลอยท์ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากว่า 7 ปี และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับผู้ที่มีความสามารถมากมาย ผมอยากขอขอบคุณลูกค้า รวมถึงพันธมิตรของเรา ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในดีลอยท์มาโดยตลอด”

คุณยูจีน มีประสบการณ์ในบริการที่ปรึกษาด้านการจัดการมากว่า 28 ปี โดยมีประสบการณ์ในตำแหน่งพาร์ทเนอร์ของดีลอยท์เป็นเวลานานถึง 18 ปี ยูจีนให้ความสำคัญกับโครงการพลิกโฉมธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย 

ปัจจุบัน คุณยูจีนดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริการที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ (Consulting) และประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยูจีน ยังมีบทบาทเป็น Consumer Industry Leader ระดับเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ (Consulting) ระดับเอเชียแปซิฟิก รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ Sentosa Development Corporation ตั้งแต่ปี 2017

RELATED ARTICLE

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...

Responsive image

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory ในโรงงานต้นแบบ จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ ทั้งการใช้จ่าย สวัสดิการพนักงาน และอีกมากมาย...

Responsive image

VCs Night Networking Party งาน Networking ใหญ่ที่สุดในไทยสำหรับ VCs และ Startups

Networking ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘VCs Night Networking Party’ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 18:30 - 21:30 ที่ Grand Hall, True Digital Park West...