Huawei เผย องค์กรภาคการเงินส่วนใหญ่แถบ APAC มองว่า Cloud ช่วยเสริมการเติบโตของธุรกิจผ่านระบบ Digital Banking และ Ecosystem Banking | Techsauce

Huawei เผย องค์กรภาคการเงินส่วนใหญ่แถบ APAC มองว่า Cloud ช่วยเสริมการเติบโตของธุรกิจผ่านระบบ Digital Banking และ Ecosystem Banking

Huawei จัดงานประชุม Asia-Pacific Intelligent Finance Summit 2021 ทางออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในธีม "Accelerate Digital Transformation in Banking, New Value Together" ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำก็กำลังเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพลิกโฉมองค์กร และเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ด้านดิจิทัลเพื่อให้องค์กรต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ในอนาคต

้้huawei digital transformation

การประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ดึงดูดลูกค้า พันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงิน รวมถึงสื่อมวลชนทั่วเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานกว่า 1,300 ราย Huawei รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เชิญลูกค้าและพันธมิตรคนสำคัญในแวดวงการเงิน อาทิ BDO Unibank, กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป, PwC และ IDC เข้าร่วมการอภิปราย และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเป็นระบบนิเวศที่มีความคล่องตัวและทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเงิน รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดถึงการพลิกโฉมไปสู่การเป็นองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพในด้านดิจิทัลด้วย

ในช่วงการสัมมนา ลูกค้าส่วนใหญ่ระบุว่า พวกเขาให้ความสำคัญกับงบลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งแรกในปี 2563 และ 2654 และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความสามารถด้านเทคโนโลยีนั้นช่วยให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ขณะที่การลงทุนดังกล่าวก็ช่วยเสริมความมั่นใจให้ลูกค้าได้ว่า เทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจการธนาคารหลังการระบาดของ COVID-19 ผ่านระบบดิจิทัลแบงกิ้งและอีโคซิสเต็มแบงกิ้ง และในการสัมมนาครั้งนี้ คุณจรุง เกียรติสุภาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศของกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ยังได้กล่าวว่า KBTG จะยังให้ความสำคัญกับงบลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับแรกตลอดสองปีข้างหน้า เพราะเทคโนโลยีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าช่วยให้ธุรกิจได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

ทางด้านคุณ Nicholas Ma ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Huawei ได้กล่าวเปิดการประชุม และขอบคุณลูกค้ารวมถึงพันธมิตรทุกคนที่ได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมาและในอนาคต นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า Huawei ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในด้านดิจิทัลชั้นนำกว่า 300 รายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้บริการด้านไอซีทีแก่ลูกค้าทางการเงินกว่า 100 ราย คุณ Nicholas Ma กล่าวว่า "ด้วยโซลูชันทั้ง 6 แบบตามลักษณะการใช้งานที่เฉพาะของ Huawei อันประกอบด้วย Financial Cloud, Smart Branch, Financial Ecosystem, Digital Core Banking, Smart Data Center และ Smart Data Storage เราจึงสามารถช่วยให้ลูกค้าสร้างระบบสมาร์ทแบงกิ้งให้เป็นจริงและเพิ่มความอัจฉริยะในด้านการเงิน"

"Huawei ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลกมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และได้กลายเป็นพันธมิตรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม Huawei จะเดินหน้าทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการคำนวณบนคลาวด์ เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินจะได้ประโยชน์จากระบบนิเวศดิจิทัลสมัยใหม่และไม่หยุดนิ่งที่สามารถอัปเดตและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้นวัตกรรมล่าสุด หลักการของ Huawei คือการช่วยให้สถาบันการเงินเติบโตสู่บริษัทที่อิงระบบนิเวศดิจิทัลที่ดีกว่าเดิม และพัฒนาแวดวงการเงินที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างเต็มตัว มีความชาญฉลาด และทำงานบนอีโคซิสเต็ม" Jason Cao ประธานหน่วยธุรกิจบริการทางการเงินสากล ประจำกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของ Huawei กล่าว

ด้าน Eric Lin ซีทีโอของแผนกบัญชีการเงินประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของ Huawei ได้สรุปว่า มีประเด็นสำคัญ 6 ประการที่ภาคธนาคารควรให้ความสำคัญขณะที่ออกแบบแผนกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ธนาคารต่าง ๆ ควรจะให้ความสำคัญกับลูกค้าและพันธมิตรด้วยการเปิดใช้แกนหลักดิจิทัลและความสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ความคล่องตัวและประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนั้น Eric ได้เปิดตัวโซลูชัน 6 อย่างที่ Huawei ได้พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลจากมุมมองที่แตกต่างกัน ได้แก่ โซลูชันสาขาอัจฉริยะ (Smart Branch Solution) สำหรับสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าที่ชอบบริการแบบเดิมที่ต้องการติดต่อบริการธนาคารแบบพบเจอหน้า, โซลูชันระบบนิเวศการเงิน (Financial Ecosystem) เพื่อสร้างคุณค่าธุรกิจใหม่สำหรับลูกค้าธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่เข้าไม่ถึงธนาคารและกลุ่มที่ไม่มีบัญชีธนาคาร, โซลูชันระบบธนาคารที่ใช้ดิจิทัลเป็นแกนหลัก (Digital Core Banking System) คือความสามารถสำคัญสำหรับธนาคารต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็ว 2 ระดับ ได้แก่ รักษาความมั่นคงของระบบที่มีอยู่เดิมรวมถึงเผยแพร่ระบบธนาคารใหม่ที่ความเร็วระดับฟินเทค, โซลูชันบริการคลาวด์การเงิน (Financial Cloud Service) ที่เสนอสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบขยายขนาดได้ ปลอดภัย และรวดเร็วแก่ลูกค้าธนาคารเพื่อลองโซลูชันใหม่ด้วยการลงทุนเบื้องต้นน้อยที่สุด, โซลูชันศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data Center) รวมทั้งโซลูชัน SDN และ DCI รวมถึงศูนย์ข้อมูลแยกส่วนที่ช่วยให้ลูกค้าสร้างศูนย์ข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Solution) อัจฉริยะที่มาพร้อมบริการจัดการข้อมูลด้วย AI ที่สามารถจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของการจัดการข้อมูลได้ เพื่อให้มั่นใจในบริการสำคัญของธนาคารว่าทำงานได้บนแพลตฟอร์มที่มีความพร้อมและน่าเชื่อถือสูง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Huawei Intelligent Finance Summit 2021 ได้ที่ https://bit.ly/3BuKKSz

RELATED ARTICLE

Responsive image

Devcurate แพลตฟอร์มจับคู่การทำงานด้าน Social Impact เชื่อมต่อโอกาสการทำงาน พร้อมสร้างการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคม

Devcurate แพลตฟอร์มสัญชาติไทย ที่นำเสนอนวัตกรรมการจับคู่การทำงาน ด้วย AI เชื่อมต่อโอกาสในการทำงานและสร้างการเติบโตให้กับ Social Impact Sectors โดยมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสั...

Responsive image

Shopee 12.12 Birthday Sale อัดแน่นความพิเศษเหนือระดับให้แก่นักช้อป

Shopee จัดเต็มโค้งสุดท้ายปลายปีกับเทศกาลเฉลิมฉลองที่สุดในภูมิภาคในมหกรรม ‘Shopee 12.12 Birthday Sale’ ส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้กับนักช้อปทุกคน ผ่านกองทัพสินค้ามากมาย...

Responsive image

ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ Mobile Application ระดับมืออาชีพ ที่ทำให้ SME ควบคุมเรื่องธุรกิจได้ในมือคุณ

ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน เครื่องมือดิจิทัลที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมการเงินสำหรับ SME โดยเฉพาะ ทำให้การบริหารธุ...