‘Juniper Networks Mist Wi-Fi’ ยกระดับธุรกิจยุคดิจิทัลด้วย AI-Driven และ Cloud-Ready Data Center | Techsauce

‘Juniper Networks Mist Wi-Fi’ ยกระดับธุรกิจยุคดิจิทัลด้วย AI-Driven และ Cloud-Ready Data Center

‘ความเร็ว’ คือข้อได้เปรียบของทุกธุรกิจในยุคดิจิทัล การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันทำให้เราต้องมองหาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างข้อได้เปรียบท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ‘Juniper Networks Mist Wi-Fi’ เทคโนโลยใหม่ที่มีการผสมผสาน Wi-Fi’ AI-Driven Enterprise และ Cloud-Ready Data Center (CRDC) จะเข้ามาช่วยเสริมแกร่งองค์กรด้วยความรวดเร็วและเสถียร

Juniper Networks Mist Wi-Fi ได้รับการรับรองจาก Gartner Magic Quadrant (MQ) ในฐานะ Leader Enterprise for Wired & Wireless LAN Infrastructure ในปี 2022 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่า Juniper Networks เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Wired & Wireless ที่มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง และ เสถียร ได้รับความไว้วางใจในหลายองค์กรชั้นนำระดับโลก 

Juniper Networks Mist Wi-Fi คืออะไร? 

Juniper Networks Mist Wi-Fi มีการนำเทคโนโลยี AI-Driven (AI-Driven Enterprise) และ Cloud-Ready Data Center (CRDC) เข้ามาใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถช่วยยกระดับการทำงานภายในองค์กรได้ ดังนี้ 

  • AI-Driven (AI-Driven Enterprise) 
    • ออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็วและเสถียร โดยมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ AI เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและการใช้งานของผู้ใช้ได้ ดังนั้น ระบบสามารถตัดสินใจในการจัดการได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจจับปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ
    • สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทางทีมกลยุทธ์ด้านการตลาด สามารถนำข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์แนวโน้มในเชิงการตลาดได้อย่างแม่นยำ รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

  • Cloud-Ready Data Center (CRDC)
    • ทำให้ระบบ Wi-Fi เข้าถึงและใช้ข้อมูลจากคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการระบบ Wi-Fi สามารถจัดการข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและการเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
    • ธุรกิจสามารถขยายขนาดและปรับปรุง Data Center บนคลาวด์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญสำหรับองค์กร ด้วยการใช้คลาวด์เทคโนโลยี องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่ Data Center บนคลาวด์ ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานบนระบบโครงข่ายเครือข่ายแบบรวดเร็วและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการตอบสนองต่อความซับซ้อนของการบริหารจัดการข้อมูลในสถานการณ์ที่ตลาดและธุรกิจต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและปลอดภัย.

นอกจากภาคธุรกิจ Juniper Networks Mist Wi-Fi  ทำอะไรได้อีก ?

Juniper Networks Mist Wi-Fi ไม่เพียงแค่ช่วยสนับสนุนกลุ่มภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ในด้านการศึกษาก็สามารถเข้ามาช่วยในการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของนักศึกษา และข้อมูลของบุคลากรในองค์กรสถานศึกษา ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่ในองค์กรสถานศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว เสถียร และ ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน และ ลดระยะเวลาในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อีกด้วย

ประสบการณ์การจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจ Juniper Networks Mist Wi-Fi เข้ามาช่วยองค์กรสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น ด้านข้อมูลศึกษา และ ข้อมูลงานวิจัย ที่มีเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นไร้ขีดจำกัด ทำให้นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคลากรขององค์กรสถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ได้ก็ตาม 

Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยเสริมสร้าง ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้ามาช่วยระบุตำแหน่งและแจ้งเตือนเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลอดภัย และ พื้นที่มีอัตราเสียงต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้ทางองค์กรสถานศึกษาสามารถทราบถึงรายละเอียดและต่อยอดให้มาตราในการป้องกันระวังรักษา Covid-19 ต่อไป และยังสามารถนำมาผสมผสานกับระบบ SOS ของ Uber เพื่อช่วยตรวจสอบและติดตามการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาปลอดภัยหรือไม่ หรือ กำลังต้องการการช่วยเหลือ ในระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

ด้านบริการจัดการทรัพยกร และ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในองค์กรสถานศึกษา Juniper Networks Mist Wi-Fi สามารถช่วยวางแผนการใช้งานในพื้นที่จากการใช้ footfall analysis เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับระบบเซนเซอร์ของ internet of things (IoT) ด้วยระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ CMMS (computerized maintenance management system)

ด้านการเข้าถึงของเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยองค์กรสถานศึกษาสามารถขยายเครือข่ายภายในไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้นเพียงแค่มีการติดตั้ง Mist Access Point (AP) เข้ากับเราเตอร์ (Router) ในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายของสถานศึกษา

Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยให้ข้อมูลและสินทรัพย์ต่างๆมีความปลอดภัยมากขั้น ในการปกป้องข้อมูลความลับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการรักษาความปลอดภัยที่เข้าถึงผู้ใช้จากระยะไกล อีกทั้งสามารถค้นหา คน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ในสถานศึกษา โดยใช้การระบุตำแหน่งในตัวของ Mist Access Point (AP) โดยมีเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์ Bluetooth Tags นั้น ๆ ทำให้ค้นหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ลดการทํางานของ IT Helpdesk Juniper Networks มีการพัฒนา Marvis ซึ่งเป็น AI ผู้ช่วยด้าน Network ที่คอยช่วยตรวจสอบระบบ วิเคราะห์ และ ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายของสถานศึกษา หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ Marvis สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้ได้

นักเรียน หรือ นักศึกษามีส่วนร่วม และ เข้าถึงข้อมูล ได้มากขึ้น Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยกำหนดเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เช่น การแนะนำเส้นทาง และตรวจสอบเส้นทางภายในสถานศึกษา ส่งเตือนตารางเวลาการเข้าเรียน หรือแม้กระทั่งวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน หรือ นักศึกษา ได้ด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Juniper's AI-driven solutions ที่ขับเคลื่อนด้วย Mist AI สามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้ด้วยตัวคุณเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://go.juniper.net/c/infographic-9040177-en?

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ : http://register.events.juniper.net/apac-education-unleashpowerofai?

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกเทรนด์คริปโตในงาน Digital Assets Navigator by Bitkub's Crypto Theses

งานเสวนาเจาะลึกเทรนด์คริปโตและปีแห่งประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ที่คุณไม่ควรพลาด กับงาน "Digital Assets Navigator เจาะลึกวงในทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัล by Bitkub's Crypto Theses"...

Responsive image

9 เทรนด์ AI กำหนดชะตาธุรกิจไทยปี 2024

Salesforce บริษัทผู้นำอันดับหนึ่งด้าน AI CRM ได้รวบรวมเทรนด์เทคโนโลยี และการใช้งาน AI ที่จะส่งผลต่ออนาคตของธุรกิจในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน สำหรับปี 2024...

Responsive image

MFEC ดัน 3 Core Solutions ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยี

MFEC บริษัทให้คำปรึกษาและพัฒนาโซลูชันด้านไอทีอย่างครบวงจร เดินหน้าผสานจุดแข็งภายในองค์กร จับมือบริษัทในเครือ ตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น...