SCB Academy คว้ารางวัลสูงสุด Thailand HR Innovation Award 2021 | Techsauce

SCB Academy คว้ารางวัลสูงสุด Thailand HR Innovation Award 2021

ไทยพาณิชย์ พา SCB Academy ผงาดคว้ารางวัลสูงสุดนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Gold Award) ในโครงการ Thailand HR Innovation Award 2021 จาก 4 สถาบันชั้นนำของประเทศ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน SCB รับมือ Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง 

โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR INNOVATION AWARD 2021) จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME อีกด้วย

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ด้วยองค์กรไทยพาณิชย์มีแผนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ใหม่ The Most Admired Financial Group ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน SCB และบุคคลทั่วไปเพื่อรับมือ Digital Transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิม หรือ เตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนสายงานในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อให้ SCB เป็น Data Driven Organization ให้ได้เร็วที่สุด การ Upskill พนักงานในระดับ Bank-wide level จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน SCB Academy จึงได้นำโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) โดยโครงการนี้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency)  ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยมีเงื่อนไขให้เปิดบริการหลักสูตรนี้ให้กับภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”

โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) สามารถโชว์ผลงานในเชิงรูปธรรมให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การลดต้นทุนการพัฒนาหลักสูตรให้กับ SCB ไปทั้งสิ้น 10.3 ล้านบาท การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Upskilling) ให้กับพนักงาน 5,500 คน ซึ่งเรียนสำเร็จไปแล้วจำนวน 4,667 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ขณะที่บุคคลภายนอกธนาคาร มีผู้ที่ผ่านหลักสูตรเรียนจบและได้รับเกียรติบัตร ทั้งหมด 1,447 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 244 คนและกลุ่มบุคลากรที่อยู่ในภาคแรงงาน ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,203 จากการติดตามผลในส่วนของการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบัน 77.56% ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง (4.40 จาก scale 5.0) 

“ทีมงาน SCB Academy ได้พัฒนาโมเดลการออกแบบหลักสูตรและบริหารการเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของการเรียนออนไลน์ ทั้งในส่วนของ Effectiveness สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ และ Scalability รองรับการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เราสามารถลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากรในองก์กรลงได้มาก นอกจากนี้ ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์แบบบูรณาการ ซึ่งก็คือ SCB สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการสร้าง Data Champion ขึ้นในทุกหน่วยงาน ให้พร้อมเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้บุคคลทั่วไปได้มีความพร้อมเป็นกำลังคนด้านดิจิทัลที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้” นายวรวัจน์ กล่าวสรุป


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Samsung จับมือ LH Bank แบงก์แรกในไทย มีบริการ AI แปลภาษาลูกค้าต่างชาติ

Samsung จับมือกับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH Bank นำร่องธนาคารแห่งแรกเปิดให้บริการเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะจากนวัตกรรม Galaxy AI Interpreter เติมเต็มศักยภาพด้านการสื่อสารอย่างไ...

Responsive image

One Bangkok เตรียมเปิด Mitsukoshi ที่แรกในไทย ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรี่พรีเมียมชั้นนำแบบญี่ปุ่น

One Bangkok เตรียมเปิด Mitsukoshi ที่แรกในไทย ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรี่พรีเมียมชั้นนำแบบญี่ปุ่น...

Responsive image

บัตรเครดิตวีซ่า KBank จับมือ Google Pay เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายได้ทั่วโลก

บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย เพิ่มบริการ Google Wallet แตะจ่ายผ่านบัตรด้วยสมาร์ทโฟน จับมือ Google Pay แตะง่าย จ่ายเร็ว ไม่ต้องพกบัตร ใช้จ่ายได้ทั่วโลก...