SCB10X ชี้รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ ต้องให้คนในทีมคิดจากโจทย์ของผู้ใช้งาน และเปิดโอกาสให้ออกไปทดลองไอเดียข้างนอกผ่านการแข่งขันระดับประเทศเช่นงาน LINE HACK 2019 เชื่อว่านี่คือวิถีใหม่ในการสร้างทีมงานและการทำงานของบุคลากรด้านดิจิทัลของธนาคารไทยพาณิชย์

นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หัวหน้าทีม SCB10X ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า การคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน LINE HACK 2019 โดยทีม EDM และทีม Hao Haan  ซึ่งเป็นทีมงานของ SCB10X หน่วยงานด้านนวัตกรรมของธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นการตอกย้ำแนวคิดของการสร้างวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ที่ SCB10X ดำเนินการมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งหน่วยงานนี้ เพื่อฉีกข้อจำกัดเดิมๆ ของธนาคาร และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับธนาคาร

ทีมนักพัฒนาของ SCB10X เข้าร่วมการแข่งขัน Line Hack 2019 ทั้งสิ้น 2 ทีม ได้แก่ ทีม EDM และทีม Hao Harn ซึ่งทีม EDM ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน chatbot ผ่าน LINE Messaging API ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Line ใส่ซอง” ซึ่งเป็น Chatbot ที่ช่วยให้การร่วมงานแต่งงานและการจัดงานแต่งเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการให้แขกในงานใส่ซองผ่าน LINE Pay โดยเจ้าของงาน มี Dashboard ช่วยตรวจนับจำนวนเงิน รวมถึงแจ้งขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานแต่งงานแก่ผู้มาร่วมงานผ่าน LINE ขณะที่ทีม Hao Harn รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้วยการคิดโซลูชั่น Chatbot ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Party Harn” เพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นหาและจับกลุ่มกัน เพื่อรวมจำนวนคนและสามารถซื้อโปรโมชั่นสำหรับหลายๆ คนขึ้นไปได้

“ผลิตภัณฑ์ที่นักพัฒนาของ SCB10X ไปนำเสนอในการแข่งขัน Line Hack 2019 ใช้วิธีคิดที่อยู่บนพื้นฐานของผู้ใช้งาน (end users) ซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมภายในหน่วยงานนี้ที่ใช้มาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เพราะการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จะคิดจากโจทย์ของเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลายองค์กรเองก็มีไอเดียเช่นกัน ซึ่งวัฒนธรรมนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในธนาคาร แม้ว่าการหล่อหลอมวิธีคิดด้วยวัฒนธรรมแบบนี้จะค่อนข้างท้าทายสำหรับธนาคาร แต่รางวัลที่ได้มาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทีมงาน SCB10X จะช่วยสร้างสรรค์วิธีการทำงานแบบนี้ให้กับธนาคารได้” นายกวีวุฒิ กล่าว

นายสุธัม ธรรมวงศ์ Senior User Experience Designer จาก SCB10X หัวหน้าทีม EDM  กล่าวว่า ที่มาของ “Line ใส่ซอง” มาจากการเห็นปัญหาของบุคคลที่รู้จักที่มักจะลืมนำซอง หรือ บางครั้งก็ลืมข้อมูลของงานที่จะไป เมื่อคิดจาก end user จึงเห็นว่า ควรจะมีโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาและทำให้กระบวนการของงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของงาน และในมุมของแขกที่มาร่วมงาน

นายคมสัน จิรเจริญกุล Senior Product Owner จาก SCB10X หัวหน้าทีม Hao Harn กล่าวว่า วิธีคิดผลิตภัณฑ์ Party Harn สอดคล้องกับสิ่งที่สุธัมได้กล่าวไว้ โดยเริ่มจากปัญหาของพี่ที่รู้จักที่เข้าเฟซบุคแล้วตั้งกลุ่มหาคนแชร์ซื้อของประเภทซื้อ 2 แถม 1 ซึ่งตอนนั้นคิดว่า ทำไมคนเหล่านี้ต้องตั้งกลุ่มหาคนเพื่อหารค่าของกัน ทำไมไม่มีแพลตฟอร์มที่รวมคนหาของสิ่งเดียวกัน และถ้าจะซื้อของที่มีของแถม เราจะหาคนอื่นมาแจมได้อย่างไร โดยที่คนเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน จึงเกิดเป็นไอเดียของการพัฒนา Chatbot Party Harn ขึ้น

ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปแข่งขัน คือ แม้คิดว่าเราทำครบขนาดไหน การได้วิชั่นจากคนอื่น ทำให้เราสามารถคิดไอเดียได้เพิ่ม และสามารถไปต่อยอดในงานที่ทำอยู่ และสิ่งที่ได้เห็นอีกประการคือ ไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีทักษะที่เก่งมากทั้งการเตรียมตัว การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีศักยภาพ และน่าจะเป็นที่ต้องการในหลายองค์กรชั้นนำ

นายกวีวุฒิ กล่าวเสริมว่า องค์กรไหนที่เข้าใจและสามารสร้างพื้นที่ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ ก็จะเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุค Digital Disruption ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของทีมงานที่ SCB10X ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะหลากหลายมารวมตัวกัน อาทิ User Experience (UX), Product Owner, Marketing, Data Scientist, Software Developer  และคนเหล่านี้ทำงานในรูปแบบของอไจล์ (Agile) ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ แต่คือวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นปรับได้ตามบริบทของงาน การที่คนเหล่านี้รวมตัวกันสร้างทีมเพื่อไปแข่งขันกับองค์กรข้างนอกในรูปแบบ Hackathon และสามารถใช้ระยะเวลาระยะสั้นเพื่อคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รางวัลชนะเลิศเป็นเรื่องที่ตนรู้สึกยินดีแล้วก็ประทับใจกับทีมงานมาก

“แน่นอนว่า งานประจำที่ทำอยู่ใน SCB10X ก็มากอยู่แล้ว แต่ SCB10X เปิดโอกาสให้ทีมงานออกไปหาโอกาส หาไอเดียจากกิจกรรมข้างนอกอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่า ความรู้อยู่นอกองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิด ถ้าอยู่แต่ข้างใน วันนี้บริบทของงานได้เปลี่ยนไปแล้ว การหา input จากข้างนอกในยุคนี้สำคัญมาก การอยู่แต่ภายในองค์กร ก็จะมีแค่ความรู้ในองค์กร การออกไปหาความรู้จากข้างนอกทำให้คนในทีมได้ความรู้ใหม่ๆ มาแชร์กัน และนำมาใช้ต่อยอด หรือ ได้วิธีคิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เราเชื่อว่าด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบนี้จะทำให้ SCB10X มีศักยภาพในการสร้างบุคลากรที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าเขามีคุณค่า ซึ่งนำไปสู่ผลประโยชน์ขององค์กรในที่สุด” นายกวีวุฒิ กล่าวสรุป

RELATED ARTICLE

Responsive image

เรียนรู้วัฒนธรรมการสร้าง Innovation ในแบบของ SCB 10X

เพื่อความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันกระแส ธุรกิจขนาดใหญ่ปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนา "นวัตกรรมองค์กร" ให้รองรับความรวดเร็วของกระแสดังกล่าว แต่ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้รูปแบบที่เลือกใ...

Responsive image

พัฒนาองค์กรสู่นวัตกรรม ด้วยการปลุกพลังของ Passioneer สัมภาษณ์พิเศษ Chief Disruption Officer แห่ง Food Passion

เมื่อพูดถึงบริษัทที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และปลูกฝังให้คนในองค์มีความกระตือรือร้น กล้าคิดนอกกรอบ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ หลายคนคงจะคิดถึงบริษัทที่มีพื้นฐานมาจากธุรกิจดิจิทัลก่อน แต่ในคว...

Responsive image

Alex Osterwalder’s Corporate Innovation Masterclass

"อย่าถามว่าลูกค้าว่าต้องการอะไร แต่ให้ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง" คือสิ่งที่ Alex Osterwalder ผู้คิดค้น Business Model Canvas ย้ำหากบริษัทต้องการพัฒนาธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้า อ่...