สภาดิจิทัลฯมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับสตาร์ทอัพ ทรานส์ฟอร์มสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลเต็มรูปแบบ จัดประชุมออนไลน์ระดมข้อคิดเห็นสตาร์ทอัพแถวหน้า สะท้อนความต้องการภาคอุตสาหกรรมแท้จริง เตรียมเสนอภาครัฐ นำไปสู่การแก้ไขเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับธุรกิจไทยต่อไป

ดร.อธิป อัศวนานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ สภาดิจิทัลฯได้จัดระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพชั้นนำของไทย เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพไทยแข่งขันได้ในระดับโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนการลงทุนในมิติต่างๆ ของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายของภาครัฐต่อไป ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯที่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลฯได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชียในยุคดิจิทัล และที่ผ่านมาได้ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ตลอดจนจัดทำเป็นข้อสรุปเสนอต่อภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างระบบนิเวศ(Ecosystem)ที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพไทย รวมทั้งการแก้ไขข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกให้เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทย 

สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ มีตัวแทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 30 ราย อาทิ บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบคิวออนไลน์ ทั้งร้านอาหารในห้าง โรงพยาบาล ธนาคาร และศูนย์บริการชั้นนำต่างๆ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินทเลลิเจนท์ จำกัด ผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชี PeakEngine (พีคเอนจิ้น)  บริษัท อุ๊คบี จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม e-Book และบริษัท Arincare ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต้น โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องนโยบายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะโครงสร้างกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้เอื้ออำนวยแก่ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ มีการหารือในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การลดหย่อนภาษีให้กับ Angel Investor หรือนักลงทุนอิสระที่มาลงทุนแบบเน้นคุณค่าให้กับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น, การลดหย่อนภาษีให้กับผู้ลงทุนในการระดมทุนแบบ Crowd Funding, การลดอัตราภาษีจากการลงทุน(Capital Gain Tax)การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Note) สำหรับสตาร์ทอัพ, การลดหย่อนภาษีของแรงงานที่มีทักษะสูง, การเพิ่มโควต้าแรงงานต่างชาติ, การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นพนักงานบริษัท (ESOP) สำหรับสตาร์ทอัพ, การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอัตราการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากสตาร์ทอัพหรือธุรกิจเอสเอ็มอี รวมไปถึง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของสตาร์ทอัพ เป็นต้น

ดร.อธิปกล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ จะรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อเร่งนำเสนอต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดในการผลักดันให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่แก้ไข ปรับปรุงในเรื่องนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกียวข้องกับการลงทุนในระดับต่างๆ อันช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทย ให้สามารถเติบโตเพื่อการแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

สตาร์ทอัพสาย Sharing Economy ในไทย ‘อยู่เป็น’ หรือ ‘โชคช่วย’

ในประเทศที่ 'Sharing Economy' เริ่มแตกหน่ออ่อนเป็นต้นกล้าอย่างสยามเมืองยิ้ม เรามีหลากหลายสตาร์ทอัพที่กำลังตามเทรนด์โลกอย่าง The Uber of X ด้วยการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ส...

Responsive image

ความใหญ่ที่แท้ทรู 'True Digital Park' ประกาศรายชื่อพันธมิตรยักษ์ใหญ่ มุ่งสร้าง Startup Ecosystem ครบวงจรที่สุด

True Digital Park (ทรู ดิจิทัล พาร์ค) นำโดยคุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศเปิดตัวพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐ บริษัทไอทีระดับโลก และ Startup ชั้นนำ รวม 3...

Responsive image

เว็บไซต์แคชแบ็ก Dealcha! ได้รับทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks และ Solera

Dealcha! (www.dealcha.com) บริษัทสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2015 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเงินลงทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks, Solera In...