โครงการ U.REKA ในความร่วมมือของ ดิจิทัล เวนเจอร์ส ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) The Knowledge Exchange for Innovation (KX) และมหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่งของไทย จัด U.REKA Open House & Bootcamp ก้าวสำคัญก้าวแรกของโครงการ U.REKA ซึ่งเกิดจากการประสานพลังกันครั้งแรกระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)  เปิดเวทีเสวนาวาระสำคัญว่าด้วยกรณีศึกษาความสำเร็จจากอิสราเอล ประเทศแห่งนวัตกรรมที่ได้ชื่อว่าเป็น Startup Nation พร้อมผนึกกำลังผู้บริหารองค์กรยักษ์ใหญ่ไทยถกประเด็นผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีและการปรับตัวของธุรกิจ พร้อมเผยความสำเร็จก้าวแรก ได้คัดเลือกผู้ร่วมโครงการ U.REKA 32 ทีมจากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 60 ทีมจากสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ

U.REKA Open House & Bootcamp  ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อต่าง ดังนี้

 • ภาพรวมและพัฒนาการด้านนวัตกรรมไทย โดย อรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
 • การบรรยายพิเศษ เส้นทางแห่งการเป็นประเทศศูนย์กลางสตาร์ทอัพโลกของอิสราเอล โดย เดแกน อโลนี (Dagan Alony) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
 • ช่วงเสวนาพิเศษ ในหัวข้อผลกระทบจากเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และการปรับตัวในธุรกิจต่าง โดยผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทยจากอุตสาหกรรมค้าปลีก ท่องเที่ยว และการเงิน
  • เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ เอ็มโพเรี่ยม กรุ๊ป
  • วัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอลแลนด์ จำกัด
  • อรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ PHD to Product - Entrepreneurship for Academics โดย คริส ชิโนสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม KX – Knowledge Exchange
 • การนำเสนอข้อมูลและภาพรวมเกี่ยวกับ Deep Tech ใน 6 สาขาสำคัญที่กำลังจะพลิกโฉมโลก ประกอบด้วย AI, Blockchain, Cloud & Security, Big Data & Data Analysis, AR/VR และ Quantum Computing โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดตัว U.REKA ยกกำลังสอง หนุนทีมวิจัย Deep Tech ไทยสู่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

Digital Ventures ตอกย้ำการเป็นองค์กรทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลให้กับประเทศ สานต่อโครงการสร้างสรรค์งานวิจัยจาก Deep Tec...

Responsive image

Deep Tech Summit: Corporate และ Startup กับการร่วมมือกันเพื่อ Deep Tech

ในขณะที่ Corporate กำลังสำรวจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกับ Startup บรรดา Startup ก็บ่มเพาะประสบการณ์เพื่อร่วมทำงานกับ Corporate ในการส่งเสริมการเติบโต สำหรับงาน Deep Tech S...

Responsive image

คุยเรื่อง 'Deep Tech' กับ 'ดร.วิไลพร' ผู้ขับเคลื่อน SCG ด้วยนวัตกรรม

การจะเปลี่ยนองค์กรใหญ่ที่อยู่มายาวนานหลายสิบปีให้คงความทันสมัย และยังอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ฟันเฟืองส่วนสำคัญคือนวัตกรรมในการขับเคลื่อน และหน่วยงานที่  Techsauce จะพาไปรู้จักกันในวั...