LATEST IN กวิน ว่องกุศลกิจ

ธุรกิจ Hospitality จะอยู่รอดได้อย่างไรกับวิกฤตการณ์ Covid-19

Hospitality หรือ ธุรกิจการบริการ เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่รายได้ต้องหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เพราะต้องปิดสถานที่ให้บริการ เพื่อลดการชุมนุมของผู้คนจำนวนมาก จึงเป็นความท้าทายว่า...

JOB