Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ก้าวไกล

ก้าวไกลชูกระทรวง DE เป็นเกรด A ใช้เทคโนโลยีผลักดันประเทศ เชื่อเป็นโอกาสสำหรับคนไทยทุกคน

พรรคก้าวไกลเตรียมผลักดันกระทรวงดิจิทัลเป็นกระทรวงเกรด A เชื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้ามามีบทบาทในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าให้ดีกว่าเดิมได้ และกระทรวงดิจิทัลเป็นโอกาสสำค...

ส่อง 5 หมวดนโยบาย Tech จากพรรคก้าวไกล พลิกโฉมประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี

Techsauce อาสาพามาส่อง ‘นโยบาย Tech’ จาก 300 นโยบายก้าวไกล โดยมีทั้งหมด 5 หมวด จะมีอะไรที่น่าสนใจที่ทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ้าง...