ส่อง 5 หมวดนโยบาย Tech จากพรรคก้าวไกล พลิกโฉมประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี | Techsauce

ส่อง 5 หมวดนโยบาย Tech จากพรรคก้าวไกล พลิกโฉมประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี

หลังจากการประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกล สิ่งที่น่าจับตามองอย่างมากนั้นก็คือ ‘300 นโยบายก้าวไกล’ ในช่วงหาเสียงที่ผ่านมา ที่พรรคก้าวไกลประกาศชัดเจน หากประชาชนไว้วางใจให้เป็นรัฐบาล จะสร้างประเทศไทยที่ การเมืองดี  ปากท้องดี มีอนาคต เพื่อคนไทยทุกคน

นอกจากนี้พรรคก้าวไกลได้เปิด Discord ชื่อว่า ‘ก้าว Geek’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามงานและนโยบายของพรรค นับว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเมืองไทย ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับประชาชนให้ขยับมาใกล้ชิดกันมากขึ้น

วันนี้ Techsauce เลยอาสาพามาส่อง ‘นโยบาย Tech’ จาก 300 นโยบายก้าวไกล ว่าจะมีอะไรน่าสนใจที่ทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ้าง ไปดูกันเลย !  

 1. หมวดการศึกษา

การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่ดี นโยบายด้านการศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่พัฒนาการศึกษาและกระจายความรู้สู่คนไทยทุกคน

 • แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน

สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงและเรียนได้โดยไม่จำกัด เช่น  คอร์สพัฒนาทักษะ แบบฝึกหัด  ระบบทดสอบความรู้  รวมถึงยังมี ระบบสำรวจความถนัดตนเอง เพื่อจัดหางานที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะหางานผ่าน บริการจับคู่กับผู้ประกอบการและจัดหางาน

 • ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

เสนอให้มีแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมข้อมูล สื่อการสอน เพื่อสนับสนุนการสอนในห้องเรียนของครู และอบรมพัฒนามาเป็นผู้ชี้แนะ และสังเกตนักเรียน เพื่อออกแบบการสอนที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล (Personalized Education) มุ่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของไทย

 1. หมวดงานราชการ

นโยบายในส่วนนี้จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาแก้ไขความล่าช้า และไม่คล่องตัวของระบบราชการไทย

 • ทุกบริการภาครัฐ ทำได้ผ่านมือถือ

ปรับปรุงให้เกือบทุกธุรกรรมภาครัฐต้องทำได้ผ่านแอปในมือถือ ซึ่งรวบรวมบริการภาครัฐของทุกหน่วยงานไว้ในแอปเดียว เช่น การแจ้งเกิด การย้ายทะเบียนบ้าน การขอรับสวัสดิการต่าง ๆ การจดแจ้ง หรือการขออนุญาตประกอบกิจการ หรือการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

 • สวัสดิการโอนเข้าอัตโนมัติ

เปลี่ยนแปลงให้สวัสดิการโอนเข้าอัตโนมัติ ด้วยการให้รัฐจ่ายสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทันทีแบบอัตโนมัติ โดยที่ประชาชนต้องไม่ต้องรอและไม่ต้องลงทะเบียนอีก

 • ระบบ AI จับโกง

นำระบบจับโกงอัจฉริยะ (AI) มาใช้ในการแจ้งเตือนการทุจริตแบบอัตโนมัติ เมื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกฐานเข้าหากันได้ หากส่วนไหนที่มีความผิดปกติ เสี่ยงว่าจะมีการทุจริต ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบทันที (real-time) และแจ้งเตือนหรือ “ปักธงแดง” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อ

 1. หมวดสาธารณสุข

การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ จึงมีนโยบายที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น

 • ปลดล็อกระบบการแพทย์ออนไลน์

พัฒนาระบบ Telemedicine หรือแพทย์ทางไกล ซึ่งคือการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านทาง Video call ใช้สำหรับการพบแพทย์ตามนัดหมายหรือในกรณีฉุกเฉิน

 • ดูแลสุขภาพจิตครบวงจร

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตรูปแบบใหม่ เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และแพลตฟอร์มสุขภาพจิต

 • ศูนย์รวมเตียงและระบบเชื่อมข้อมูลสุขภาพ

เชื่อมต่อข้อมูลด้านสาธารณสุขของแต่ละโรงพยาบาล ให้สามารถเรียกดูเวชระเบียนคนไข้ได้จากทุกที่ เมื่อได้รับอนุญาตจากคนไข้ และพัฒนาระบบรวมเตียงส่วนกลาง (Central Referral Centre) โดยการแชร์ข้อมูลเตียงที่ว่างของแต่ละโรงพยาบาลกับส่วนกลาง เพื่อให้รู้ว่าโรงพยาบาลไหนยังมีเตียงว่าง

 1. หมวดการคมนาคม

การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในประเทศไทยเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากและฝังรากลึก เช่น ขนส่งไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางส่วนมีราคาแพง นโยบายส่วนนี้จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 

 • พัฒนาระบบตั๋วร่วม

เดินทางทั่วไทยใช้บัตรใบเดียว และสามารถใช้ได้กับทุกระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศไทย

 • รถเมล์ไฟฟ้าทุกคันภายใน 7 ปี

ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถเมล์ไฟฟ้า โดยจะมีเงินอุดหนุน 10,000 ล้านบาทให้ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มปริมาณของบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ และออกกฎหมายกำหนดให้รถโดยสารประจำทางทั่วประเทศไทยต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในระยะเวลา 7 ปี

 • รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด

อุดหนุนงบประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อผลักดันในการเกิดการลงทุนเดินรถเมล์ไฟฟ้าในทุกเมือง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ และทำให้ค่าโดยสารอยู่ในราคาที่เหมาะสม 

 1. หมวดอุตสาหกรรม

ประเทศไทยขาดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ ๆ ที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตและขับเคลื่อนไปข้างหน้า นโยบายส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 • สร้างอุตสาหกรรมชิปในประเทศ

ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (Power Electronics) แบบครบวงจร เช่น ชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่ อย่างรถ EV, อุปกรณ์ชาร์จเร็ว ไปจนถึงอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 • ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถเมล์-รถบรรทุกไฟฟ้า

ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมรถเมล์และรถบรรทุกไฟฟ้าภายในประเทศ โดยออกมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ยังใช้รถเครื่องยนต์สันดาปเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งภาครัฐจะออกมาตรการส่งเสริม เช่น การออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การนำรถเก่าแลกรถใหม่ การลดหย่อนภาษีนิติบุคคล การลดภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

อ้างอิง: election66

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เพราะ Sex ไม่ใช่เรื่องผิด รู้จัก SexTech นวัตกรรมเร้าอารมณ์ ที่ตอบโจทย์ความใคร่และสุขภาพที่ดีเรื่องเพศ

เมื่อการพูดถึงเรื่องเพศไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม เช่นเดียวกับซีรีส์ Doctor Climax ที่ตีแผ่เรื่องราวปัญหาทางเพศในสังคมในยุค 70-80 มีกรอบเรื่องเพศกับความดีงามเอาไว้ ทิ้งเป็นปัญหาเรื...

Responsive image

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

Responsive image

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 ผลักดันนวัตกรรม รับมือความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหาร

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีอาหารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต...