ส่อง 5 หมวดนโยบาย Tech จากพรรคก้าวไกล พลิกโฉมประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี | Techsauce

ส่อง 5 หมวดนโยบาย Tech จากพรรคก้าวไกล พลิกโฉมประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี

หลังจากการประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกล สิ่งที่น่าจับตามองอย่างมากนั้นก็คือ ‘300 นโยบายก้าวไกล’ ในช่วงหาเสียงที่ผ่านมา ที่พรรคก้าวไกลประกาศชัดเจน หากประชาชนไว้วางใจให้เป็นรัฐบาล จะสร้างประเทศไทยที่ การเมืองดี  ปากท้องดี มีอนาคต เพื่อคนไทยทุกคน

นอกจากนี้พรรคก้าวไกลได้เปิด Discord ชื่อว่า ‘ก้าว Geek’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามงานและนโยบายของพรรค นับว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเมืองไทย ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับประชาชนให้ขยับมาใกล้ชิดกันมากขึ้น

วันนี้ Techsauce เลยอาสาพามาส่อง ‘นโยบาย Tech’ จาก 300 นโยบายก้าวไกล ว่าจะมีอะไรน่าสนใจที่ทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ้าง ไปดูกันเลย !  

 1. หมวดการศึกษา

การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่ดี นโยบายด้านการศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่พัฒนาการศึกษาและกระจายความรู้สู่คนไทยทุกคน

 • แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน

สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงและเรียนได้โดยไม่จำกัด เช่น  คอร์สพัฒนาทักษะ แบบฝึกหัด  ระบบทดสอบความรู้  รวมถึงยังมี ระบบสำรวจความถนัดตนเอง เพื่อจัดหางานที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะหางานผ่าน บริการจับคู่กับผู้ประกอบการและจัดหางาน

 • ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

เสนอให้มีแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมข้อมูล สื่อการสอน เพื่อสนับสนุนการสอนในห้องเรียนของครู และอบรมพัฒนามาเป็นผู้ชี้แนะ และสังเกตนักเรียน เพื่อออกแบบการสอนที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล (Personalized Education) มุ่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของไทย

 1. หมวดงานราชการ

นโยบายในส่วนนี้จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาแก้ไขความล่าช้า และไม่คล่องตัวของระบบราชการไทย

 • ทุกบริการภาครัฐ ทำได้ผ่านมือถือ

ปรับปรุงให้เกือบทุกธุรกรรมภาครัฐต้องทำได้ผ่านแอปในมือถือ ซึ่งรวบรวมบริการภาครัฐของทุกหน่วยงานไว้ในแอปเดียว เช่น การแจ้งเกิด การย้ายทะเบียนบ้าน การขอรับสวัสดิการต่าง ๆ การจดแจ้ง หรือการขออนุญาตประกอบกิจการ หรือการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

 • สวัสดิการโอนเข้าอัตโนมัติ

เปลี่ยนแปลงให้สวัสดิการโอนเข้าอัตโนมัติ ด้วยการให้รัฐจ่ายสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทันทีแบบอัตโนมัติ โดยที่ประชาชนต้องไม่ต้องรอและไม่ต้องลงทะเบียนอีก

 • ระบบ AI จับโกง

นำระบบจับโกงอัจฉริยะ (AI) มาใช้ในการแจ้งเตือนการทุจริตแบบอัตโนมัติ เมื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกฐานเข้าหากันได้ หากส่วนไหนที่มีความผิดปกติ เสี่ยงว่าจะมีการทุจริต ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบทันที (real-time) และแจ้งเตือนหรือ “ปักธงแดง” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อ

 1. หมวดสาธารณสุข

การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ จึงมีนโยบายที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น

 • ปลดล็อกระบบการแพทย์ออนไลน์

พัฒนาระบบ Telemedicine หรือแพทย์ทางไกล ซึ่งคือการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านทาง Video call ใช้สำหรับการพบแพทย์ตามนัดหมายหรือในกรณีฉุกเฉิน

 • ดูแลสุขภาพจิตครบวงจร

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตรูปแบบใหม่ เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และแพลตฟอร์มสุขภาพจิต

 • ศูนย์รวมเตียงและระบบเชื่อมข้อมูลสุขภาพ

เชื่อมต่อข้อมูลด้านสาธารณสุขของแต่ละโรงพยาบาล ให้สามารถเรียกดูเวชระเบียนคนไข้ได้จากทุกที่ เมื่อได้รับอนุญาตจากคนไข้ และพัฒนาระบบรวมเตียงส่วนกลาง (Central Referral Centre) โดยการแชร์ข้อมูลเตียงที่ว่างของแต่ละโรงพยาบาลกับส่วนกลาง เพื่อให้รู้ว่าโรงพยาบาลไหนยังมีเตียงว่าง

 1. หมวดการคมนาคม

การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในประเทศไทยเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากและฝังรากลึก เช่น ขนส่งไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางส่วนมีราคาแพง นโยบายส่วนนี้จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 

 • พัฒนาระบบตั๋วร่วม

เดินทางทั่วไทยใช้บัตรใบเดียว และสามารถใช้ได้กับทุกระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศไทย

 • รถเมล์ไฟฟ้าทุกคันภายใน 7 ปี

ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถเมล์ไฟฟ้า โดยจะมีเงินอุดหนุน 10,000 ล้านบาทให้ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มปริมาณของบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ และออกกฎหมายกำหนดให้รถโดยสารประจำทางทั่วประเทศไทยต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในระยะเวลา 7 ปี

 • รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด

อุดหนุนงบประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อผลักดันในการเกิดการลงทุนเดินรถเมล์ไฟฟ้าในทุกเมือง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ และทำให้ค่าโดยสารอยู่ในราคาที่เหมาะสม 

 1. หมวดอุตสาหกรรม

ประเทศไทยขาดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ ๆ ที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตและขับเคลื่อนไปข้างหน้า นโยบายส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 • สร้างอุตสาหกรรมชิปในประเทศ

ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า (Power Electronics) แบบครบวงจร เช่น ชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่ อย่างรถ EV, อุปกรณ์ชาร์จเร็ว ไปจนถึงอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 • ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถเมล์-รถบรรทุกไฟฟ้า

ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมรถเมล์และรถบรรทุกไฟฟ้าภายในประเทศ โดยออกมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ยังใช้รถเครื่องยนต์สันดาปเปลี่ยนไปใช้รถพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งภาครัฐจะออกมาตรการส่งเสริม เช่น การออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การนำรถเก่าแลกรถใหม่ การลดหย่อนภาษีนิติบุคคล การลดภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

อ้างอิง: election66

RELATED ARTICLE

Responsive image

5 วิธีพัฒนาทักษะอาชีพป้องกันการแทนที่ของ AI

ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ GPT-4 เราจะมีวิธีอย่างไรบ้างที่ช่วยพัฒนาตัวเองให้มีทักษะการทำงานที่โดดเด่นและสำคัญต่อองค์กร เพื่อป...

Responsive image

ทำไม Apple ไม่พูดถึง AI เลย ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ท่ามกลางกระแสการใช้งานทั่วโลก

ในงาน WWDC 2023 ที่ผ่านมา Apple ได้ปลุกกระแสให้วงการเทคโนโลยีอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะ Apple Vision Pro ชุดแว่น AR Headset ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่บ...

Responsive image

ผู้ป่วย Eating disorder ชี้แชตบอท ‘Tessa’ ให้คำแนะนำการกินที่เป็นอันตราย

Tessa แชตบอทที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในบุคคลที่มีอาการ Eating Disorder ได้ถูกระงับการใช้งานหลังจากมีรายงานว่ามีการให้คำแนะนำที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย...