LATEST IN ตลาดในจีน

SMEs ไทยกับการเอาชนะใจชาวจีนผ่านช่องทาง E-commerce ข้ามพรมแดน

อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (cross-border e-commerce: CBEC) จะเป็นหนึ่งในช่องทางการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้บริโภคชาวจีน อีไอซีมองว่า มีปัจ...

JOB