Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN นักท่องเที่ยวจีน

The 1 Insight เผยเทรนด์การใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ 2567

The 1 Insight ร่วมกับ CRC VoiceShare วิเคราะห์ตัวเลขและประเมินการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 พบคนไทนเน้นเที่ยวในประเทศ และปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาทวงแชมป์การใช้จ่าย...