LATEST IN นิสสัน

นิสสัน จับมือ กฟผ. ส่งเสริมสถานีชาร์จและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

นิสสัน จับมือ กฟผ. ส่งเสริมสถานีชาร์จและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอย่างยั่งยืน...

JOB