LATEST IN บัณฑูร ล่ำซำ

‘สละผลประโยชน์เฉพาะหน้า เพื่อประโยชน์ระยะยาว’ บัณฑูร ล่ำซำ ทุ่มพันล้านต่อสายป่าน SME ไม่ให้ใครต้องตกงาน

คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทยแถลงข่าวผ่านทาง KBankSmiles Facebook Live ถึงการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้แก่ โครงการเบี้ยรบพิเศษสำ...

พาธุรกิจฝ่าวิกฤต บริหารอย่างไรให้พนักงานได้ไปต่อ

โครงการเถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ จากธนาคารกสิกรไทยจะช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ในธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ที่จะทำให้พนักงานได้เงินเดือนเท่าเดิม เพื่อให้พวกเขาสามารถเลี้ยงปา...

JOB