LATEST IN ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ส่องนโยบาย'จินตนาการใหม่กับที่ดินไทย' ของพิธา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรให้คนไทยได้อย่างไร

หนึ่งในความเหลื่อมล้ำที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ เรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา คุณพิธาได้หยิบยกปัญหาด้านที่ดินขึ้นมาอภิปรายในรัฐสภาอีกครั้ง ใน...

JOB