Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN พลังงานหมุนเวียน

BGRIM ปิดดีลซื้อกิจการ RES Company Sicilia S.r.l. เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในอิตาลี มุ่งสู่ Net Zero

BGRIM ปิดดีลซื้อกิจการ RES Company Sicilia S.r.l. บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในประเทศอิตาลี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 10,000 ยูโร เพื่อขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศอ...