Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN RES Company Sicilia

BGRIM ปิดดีลซื้อกิจการ RES Company Sicilia S.r.l. เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในอิตาลี มุ่งสู่ Net Zero

BGRIM ปิดดีลซื้อกิจการ RES Company Sicilia S.r.l. บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในประเทศอิตาลี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 10,000 ยูโร เพื่อขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศอ...