LATEST IN ภาวุธ

TSpace ในเครือ TCC Group ถือหุ้น 51% ใน Tarad.com ปรับธุรกิจไม่อยู่บนสังเวียน Marketplace อีกต่อไป

จากที่ Techsauce ได้รายงานถึงการเข้าซื้อ Tarad.com โดยบริษัทในเครือ TCC Group ล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการสำหรับดีลครั้งนี้แล้ว โดยบริษัท TSpace Digital ได้ลงทุนใน Tarad.com เ...

JOB