LATEST IN ภาษาไทย

"เฮ้ กูเกิล!" Google Assistant พร้อมรองรับภาษาไทยในช่วงพฤษภาคมปีนี้

Google เตรียมอัปเดตการพัฒนา Google Assistant เพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วโลกมากขึ้น พร้อมรองรับภาษาไทยในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปีนี้ เตรียมนำเอา Google Assistant ใส่ไว้ในอุปกรณ์...

JOB