LATEST IN วงการค้าปลีก

Tesco Lotus ลุยทำ Hackathon ครั้งแรก หวังดึง Startup สร้างนวัตกรรมให้วงการค้าปลีก

Tesco Lotus เปิดตัว Hackathon จากวงการค้าปลีกเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ Tesco Lotus Hackathon 2018 ในธีม “ค้าปลีกยุคใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0” เปิดโอกาส Startup จากทุกวงการ ระดมความคิดและ...

JOB