LATEST IN สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นักวิจัยไทยเผยผลสำรวจ Digital Platform กับทางรอดธุรกิจอาหารในไทย

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และบริษัท วงใน มีเดีย จำกัด เปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง Digital Platform ในธุรกิจอาหารกับโอกาสการอยู่รอด ชี้ Digital Platform มีส่วนเชื่อมโยงร้านอาหา...

JOB