LATEST IN สวีเดน

3 ปัจจัยที่ทำให้ ‘สวีเดน’ กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะ Startup ระดับโลก

นอกจากนี้ Skype ก็มี Co-Founder มาจากประเทศสวีเดน และ SoundCloud ก็เริ่มก่อตั้งในกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ก่อนที่ย้ายบริษัทมาอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันในเวลาต่อมา......

JOB