LATEST IN โครงการมิกซ์ยูส

โครงการมิกซ์ยูส โอกาสและความเสี่ยงสำคัญของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าพาณิชย์ในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและชะลอตัวอาจกดดันอุปสงค์เช่าพื้นที่ธุรกิจพาณิชย์ให้เช่าอย่างพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก รวมถึงต้นทุนที่ดินที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะที่ดินในพื้นที่ศักยภาพ...

JOB