Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN abank

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมเสนอซื้อหุ้นในธนาคาร A Bank ธนาคารเมียนมาร์ 35%

สื่อพม่าเปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) เตรียมเสนอซื้อหุ้น 35% ใน A Bank ธนาคารพม่า หรือ Ayeyarwaddy Farmers Development Bank โดยยื่นเรื่องอนุมัติผ่านธนาคารกลางพม่า (CBM)...