Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Acko

Amazon ลงทุนใน Acko สตาร์ทอัพด้านประกันภัยดิจิทัลของอินเดีย ด้วยเงิน 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Amazon ลงทุนด้วยเงินจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสตาร์ทอัพอินเดียที่ชื่อ Acko ผู้ให้บริการด้านประกันภัยบนดิจิทัล ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวที่สูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ส...