Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN africa

สาธารณรัฐแอฟริกากลางวางแผน Tokenize ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดึงดูดนักลงทุน

สาธารณรัฐแอฟริกากลางประเทศที่สองในโลกที่ให้การใช้ Bitcoin (BTC) เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย เตรียมนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จริงไปเป็นโทเค็นในโลกเสมื...

Google Launchpad looks to unicorns and Africa

Google’s Developers Launchpad this year is raising the bar of mentorship by featuring two unicorns in its accelerator program and initializing a regional accelerator program for Af...