LATEST IN AI FOR THAI

NECTEC เปิดตัวนักข่าว AI คนแรกของประเทศไทย คุณสุทธิชัย หยุ่น อู้กำเมืองชัดเจน

เนคเทค-สวทช. ประกาศเปิดตัว AI FOR THAI ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก CAT  INET pantip.com และ KBTG ร...

JOB