Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AirPay Wallet

Shopee เตรียมเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมผ่าน AirPay Wallet ผู้ขาย 2%

ผู้ขายเตรียมตัวให้ดีเมื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่าง Shopee เริ่มหันมาเก็บค่าธรรมเนียมผู้ขายทุกการให้บริการธุรกรรมการเงิน...