Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Allianz SE

Allianz เพิ่มงบลงทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์ เฟ้นหา Startup สาย Tech และประกัน

Allianz SE บริษัทประกันสัญชาติเยอรมัน เพิ่มงบลงทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ตอนนี้อลิอันซ์เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีหน่วยงานเพื่อลงทุนใหญ่ที่สุดในยุโรป......